Menü
ENGLISH

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim Yaklaşımı

OYAK, sorumluluklarının bilinciyle kendini sürekli gelişime adamış bir emeklilik fonu olarak, inşa ettiği güveni gelecek nesillere de taşımayı hedeflemektedir.

OYAK ve grup şirketleri, sürdürülebilirlik göstergelerini küresel ve kurumsal öncelikler çerçevesinde belirleyerek, bunları karar alma mekanizmalarında içselleştirmektedir. Yönetimin her kademesinde benimsenen ve iş yapış şekillerine yön veren bu yaklaşım, tüm organizasyonu kapsayan bir sorumluluk paylaşımına olanak sağlamaktadır. OYAK ve grup şirketlerinde, sürdürülebilirliği kültürünün temeli yapan yönetim anlayışı, örnek bir model olarak tüm paydaşlara aktarılmaktadır.

OYAK Grubu'nda sürdürülebilirlik yönetimi, üst yönetimin vizyonu ve desteğiyle, tüm çalışanların dâhil olduğu süreçle, merkezden başlayarak Grup Şirketlerinin faaliyetlerine uzanan bir organizasyonla sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesi amacıyla, OYAK Genel Müdürlüğü, çimento, demir çelik, enerji ve otomotiv Grup Şirketlerinden temsilcilerin katılım sağladığı ve OYAK Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösteren “Sürdürülebilirlik Komitesi” yapılandırılmıştır. Komite dinamik yapısını koruyarak güncel gelişmeleri, Grubun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve yöntemsel çalışmalarını aylık toplantılar ile takip etmektedir. Komitenin başlıca görevleri:

  • Hedefler ve eylemler seviyesinde faaliyetlerin planlanmasını ve izlenmesini,
  • Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulan OYAK Grubu sürdürülebilirlik yol haritasında gerektiğinde güncelleme ve iyileştirme yapılmasını,
  • Söz konusu katılımcı yapı sayesinde operasyonel çalışmaların karar vericilere aktarılması amacıyla bir platform oluşmasını sağlamaktır.

Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönlendirilen grup vizyonunun şirketlerde uygulamalara yansıtılması için geniş katılımlı “OYAK Sürdürülebilirlik Grubu” oluşturulmuştur. OYAK Sürdürülebilirlik Grubu; Grup Şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve ilgili teknik personel ile Sürdürülebilirlik Komitesinden oluşmaktadır. Grup, Sürdürülebilirlik Komitesine başkanlık eden OYAK Genel Müdür Yardımcısı liderliğinde, yıllık Sürdürülebilirlik Değerlendirme Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda:

  • Bir önceki yılın faaliyetlerinin değerlendirilmesi,
  • Bir sonraki yıla ait önceliklerin ve faaliyet alanlarının belirlenmesi,
  • Öncelikler belirlenerek faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli planların yapılması konuları görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.