Menü
ENGLISH

Politika ve Strateji

Politika ve Strateji

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren grup şirketleri, tüm operasyonlarında daha az kaynakla daha çok değer yaklaşımını benimsemektedir.

OYAK Sürdürülebilirlik Politikası, başta "gelecek bilinci" olmak üzere birçok bileşenden oluşan bir bütün olarak etki ve sorumluluk alanlarında hayata geçirilmektedir.

OYAK, faaliyetlerini, uluslararası kabul görmüş göstergelerle izleyerek, sürdürülebilirlik, risk ve fırsatlarını belirlemekte, performansını sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda, belirlediği taahhütlerini yerine getirmekte ve bunların ötesinde uygulamalar için tüm paydaşlarını teşvik etmektedir.

Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimiz:

  • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı sürdürülebilirlik politikamızı benimsemeye teşvik etmek.
  • Çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik bilincin, uluslararası ilerlemeler paralelinde, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizde de yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını desteklemek.
  • Sürekli gelişmeyi, etkin, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla ön planda tutarak, faaliyetlerimizi mevzuat gereklerinin bir adım ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek.
  • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı, rekabetçi kalma hedefiyle yönlendirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamak üzere inovasyonu teşvik etmek.
  • Faaliyette bulunduğumuz alan ve bölgelerde, toplumun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik planlamalar yapmak.
  • Performansımızı ve geleceğe yönelik planlarımızı, değerlerimiz arasında yer alan şeffaflık ilkesi çerçevesinde, belirlenen göstergeler aracılığıyla paylaşmak.
  • Kurumsal yönetim ilkelerini, yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak benimsemek.
  • İnsan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliği, karşılıklı saygı ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, çalışanlarımızın motivasyonunun desteklendiği programları oluşturmak.
  • Yatırım politikalarımızda ve stratejilerimizde, ekonomik getiri, sosyal kazanım, çevresel etkiler ve insan haklarını bütüncül bir yaklaşımla göz önünde bulundurmak.
  • Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenli bir ortam oluşturmak ve iş güvenliğini tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek üzere uluslararası kabul gören standartları uygulamak.

OYAK, Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde belirlediği hedeflere doğru yol alırken, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranmaktadır.

OYAK, faaliyetlerini, varlığının ancak insan ve doğanın uyum içerisinde bulunduğu koşulların sürekliliğine bağlı olduğu bilinciyle ileri taşımaktadır.

Bu strateji ışığında belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir.