Menü
ENGLISH

Performans

Performans

Sürdürülebilirliği iş stratejilerine ve yönetim yapısına entegre eden OYAK Grubu, 2017 yılında da bu alanda etkili sonuçlar elde etmiştir. Finansal ve finansal olmayan değerler arasındaki bağlantının kurularak birlikte ele alınmasını, sürdürülebilirlik yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biri olarak gören OYAK Grubu bu bölümde, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve finansal etkilerini ortaya koyarak, sürdürülebilirlik stratejisinin başarısını sunmaktadır.

Aslan Çimento ve Adana Çimento, geleneksel faaliyet raporlarının ötesinde orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerine yer veren, sürdürülebilirlik ve iş uygulamaları arasındaki organik bağı örneklerle kuvvetlendiren 2016 yılı Entegre Raporlarını yayınlamışlardır.

OYAK Çimento Grubu şirketleri, yaklaşık 170 bin ton alternatif hammadde kullanımı sonucunda 2017 yılında 17,5 milyon TL üzerinde finansal tasarruf sağlamıştır.

OYAK Çimento Grubu’nda, atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması sonucu yaklaşık 13 milyon TL tutarında tasarruf elde edilmiştir.

OYAK Grubu’nda tekrar kullanılan suyun toplam su tüketimindeki payı %92’dir.

OYAK Grubu, 2017 yılında uyguladığı farklı projeler ile 460 milyon kWh üzerinde enerji tasarrufu gerçekleştirmiştir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklarından yaklaşık 660 bin MWh enerji üretmiştir. Bu miktar 74.163 evin bir yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğerdir.

OYAK grup şirketleri, çalışanlarının yanı sıra sahalarında faaliyet gösteren alt yüklenicilerinin de İSG bilincini arttırmak amacıyla bu paydaşlarına 12,5 adam/saat eğitim vermiştir.

2017 yılı itibarıyla OYAK grubu şirketlerinde yönetici kadrolarının %16’sı kadınlardan oluşmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hızla devam eden OYAK Grubu, 2017 yılı içerisinde bu çalışmalar için 91 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiştir.

OYAK grubu şirketlerindeki toplam tedarikçilerin %80,4’ü yerel tedarikçilerden oluşmaktadır.

OYAK Grubu 2014-2016 Sürdürülebilirlik Bilançosu

Hedefler Finansal/Finansal Olmayan Çıktılar

Sürdürülebilirliğin yaşam biçimi olarak benimsenmesi

 • Çalışan başına 451 saatlik eğitim
 • İnovasyon çalışmaları
 • "Green Era for Sustainilibty" Ödülü
 • Ulusal/Uluslararası 2 akademik Yayın
 • Son 2 Yılda 38 Teknik Tesis Ziyareti

Üretim süreçlerinde daha az atık üretimine yönelik çalışmalar yapılması

 • Alternatif yakıt kullanan 5 çimento şirketi
 • Atık yönetimi çalışma grubu

Kaynak devamlılığına yönelik finansal ve finansal olmayan unsurları içeren ayrıntılı analizler yapılması

 • Maden metalürji ve çimento beton şirketlerinde son 2 yılda 1,77 milyar kWh enerji tasarrufu
 • 2014-2016 yılları arasında 245,7 milyon TL çevre yatırımı ve harcaması
 • Decoupling çalışmaları

Hammadde temininin sürdürülebilirliğine yönelik projeksiyon çalışmalarının yapılması

 • Sürdürülebilir arazi yönetimi çalışmaları
 • Hammadde sahalarının durum tespiti

Rehabilitasyon, doğaya yeniden kazandırma ve biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili önceliklerin belirlenmesi

 • Biyoçeşitlilik El Kitabı
 • Biyoçeşitlilik Politikası
 • Çalışan oryantasyonunda biyoçeşitlilik eğitimi
 • Alternatif hammadde/yakıt ve kaynak tasarrufu sonucu 2015-2016 dönemi 12,2 milyon m3 korunan toprak
 • 575 hektar ağaçlandırma

Yaşam döngüsü analizleri ile ürün verimliliğinin artırılması

 • Ar-Ge merkezleri ve sanayi-üniversite iş birlikleri
 • 2015-2016 yılları arasında 63,3 milyon TL Ar-Ge yatırımı
 • Katkılı ve yüksek performanslı çimento çeşitleri
 • Enerji yoğunluğu azaltım faaliyetleri
 • Erdemir yaşam döngüsü analizi çalışmaları

Tedarik zinciri yönetiminde öncü uygulamalar yapılması

 • %71 oranında yerel tedarik
 • %21 oranında tedarikçi değerlendirmesi
 • Atık tedarikçisi değerlendirme formu