Menü
ENGLISH

OYAK ekosistem

OYAK ekosistem

Hayatımızın her alanında yer alan döngüsel ekonomi ve bununla birebir bağlantılı olan kaynak kullanımı, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekliliğini ve doğru atık yönetiminin önemini hayatımızın merkezine getirmiştir. Dünya kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi; daha az hammadde kullanılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesi ile mümkündür. Tüm bunlara ek olarak, kaynak verimliliği, operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılmasına da olanak sağlamaktadır.

OYAK ekosistem yaklaşımı; ekonomik ve ekolojik katkı sağlayacak tüm sürdürülebilirlik projelerinin ana çatısını oluşturmaktadır. Bu çatının ilk projesi olan ve 26 Temmuz 2019’da başlatılan Sıfır Atık Projesi ile OYAK Genel Müdürlüğü, Grup Şirketleri, üyeler ve üyelerin aileleriyle, OYAK’ın etki alanında olan yaklaşık 1,5 milyon kişiye dokunarak israfın önlenmesi ve kaynak verimliliği konularında kültür değişimi yaratılmasına çalışılıyor. Ayrıca, öncelikle atık oluşumunun önlenmesi ve devamında doğru atık yönetimi uygulamaları ile döngüsel ekonomiye ve kaynak verimliliğine katkı sağlanması planlanıyor.
OYAK, ‘daha az kaynakla daha çok değer’ sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, belirlediği hedeflere doğru yol alırken, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranmaktadır. Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi, özellikle atıklarımızın doğru yönetilmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Grup Şirketlerimizin yükümlülüklerini doğru yönlendirerek, bütüncül bir bakış açısıyla israfın önlenmesi ve kaynaklarımızın verimli kullanılmasına yönelik top yekûn olarak başlatılmıştır. Projemizle atıkların önlenmesi ve devamında doğru atık yönetimi uygulamaları ile döngüsel ekonomiye ve kaynak verimliliğine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda OYAK’ta Sıfır Atık Projesi, bundan önce yapılan tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında olduğu gibi bekle gör yaklaşımından öte bütüncül ve proaktif bir şekilde, sorumlu liderlik anlayışıyla yürütülmektedir.

OYAK’ta Sıfır Atık, bir yaşam biçimi olarak değerlendirilmektedir ve OYAK ailesinin tüm fertlerinin de aynı bilince sahip olması en öncelikli konularındandır. Projenin odak noktası, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken sürdürülebilir değer zinciri oluşturarak OYAK Sıfır Atık Yönetim Sistemini yaygınlaştırmak ve bir kültür değişimi yaratmaktır. Projenin faaliyet gösterilen tüm sektörlerde hayata geçmesiyle, OYAK’ın çevresel, sosyal ve ekonomik gelişimi ve büyümesi desteklenirken küresel iklimin korunmasına da katkı sağlanacaktır.