Menü
ENGLISH

Hedefler

Hedefler

2017-2019 Hedefleri

  • Sürdürülebilirlik kapsamında risk ve fırsatlar
  • Şirketler özelinde sürdürülebilirlik performansı
  • İnovasyon yönetimi ve kültürü
  • Çevre sağlığı ve güvenliği
  • Enerji yönetimi
  • Ayrışma (Decoupling) çalışmaları
  • Biyoçeşitlilik ve rehabilitasyona yönelik uygulamalar
  • Sosyal etki yönetimi ve değerlendirmesi
  • Yaşam döngüsü analizleri ile Grup Şirketleri ve tedarikçilerinin sürdürülebilirliğine katkı