Menü
ENGLISH

OYAK'ta Sürdürülebilirlik

OYAK'ta Sürdürülebilirlik

Kurulduğu 1961 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve Grup Şirketleri ile daha geniş bir coğrafyaya yayılan OYAK, gelecek yatırımlarına yön verecek kararlarını alırken ülkesine değer katma vizyonuyla hareket etmektedir.

OYAK Grubu geleceğe hazırlanırken, sayısı 418 bini aşkın üyelerine, 32 bini aşkın çalışanına, topluma ve çevreye olan sorumluluklarının bilincindedir. OYAK Grup Şirketleri çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ve uygulamalarına yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı, üst yönetim desteği ile tüm Grupta bütüncül ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle yayılmıştır. OYAK Grubu, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Grup Şirketlerinin tüm operasyonlarında gelecek yönelimli stratejik ve operasyonel kararların gözetildiği “daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımını uygulamaktadır.

İş dünyası için sınırlı kaynaklar üzerinde yaşanan rekabet ortamının her geçen gün daha da sertleştiği günümüzde, hızlı ve teknolojik ilerlemelerle büyüme perspektifini doğru çizen, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yarattığı iş fırsatlarını doğru görerek iş stratejilerinde uygulayan ve bunun diyoloğunu doğru bir şekilde yapan şirketler küresel rekabet ortamında rakiplerine göre bir adım önde olacaktır. OYAK, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) katkı sunmakta ve OYAK Grubu Faaliyet Raporu içerisinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsayan ve SKA’lara yönelik katkılarını da özetleyen bir bölüme yer vermektedir.