Menü
ENGLISH

Kalite Yaklaşımı

Kalite Yaklaşımı

OYAK, “üye odaklı kaliteli hizmet”, “bireysel eşitlik” ve “aktüeryal denge” prensiplerini özenle koruyan ve geliştiren, tüm faaliyetlerini süreklilik, güven ve kalite düşüncesinin biçimlendirdiği bir Kurumdur. OYAK; sunmakta olduğu hizmetleri, etkin, verimli ve üye memnuniyeti yaratacak şekilde, tüm çalışanlarımızın aktif katılımı ile sunmak amacıyla, kalite yönetimi sistemini kurmuş, yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli iyileştirilmesini hedeflemiştir.

  • Yardım ve hizmetlerin yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde eksiksiz yürütülmesi
  • Yardım ve hizmetlerin kesintisiz ve aynı kalitede sürdürülmesi
  • Yardım ve hizmetlerin, üye memnuniyetinin artırılması amacıyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
  • Stratejik hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışı sağlanması ve yaygınlaştırılması,
  • Üye iletişiminin ve hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi
  • Çalışanların aktif katılımı ile öğrenerek gelişme ve sürekli iyileştirme ortamının oluşturulması
  • Zaman ve kaynakların etkin kullanımı ile süreç verimliliğin artırılması
  • Süreç odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi

OYAK kalite yaklaşımının temel unsurlarıdır.