Menü
ENGLISH

Kalite Politikası

Kalite Politikası

OYAK, misyon ve vizyonuna uygun olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde kalite politikasını belirlemiştir. Bu çerçevede OYAK;

"Üye Odaklı Kaliteli Hizmet", "Bireysel Eşitlik" ve "Aktüeryal Denge" prensiplerini özenle koruyan ve geliştiren, tüm faaliyetlerini süreklilik, güven ve kalite düşüncesinin biçimlendirdiği bir Kurum olmaya devam etmeyi,

Sunmakta olduğu yardım ve hizmetleri, mevzuat ile uyumlu, etkin, verimli, eksiksiz ve kesintisiz olarak sunmayı,

Yardım ve hizmetlerin, üye memnuniyetinin artırılması amacıyla değerlendirilmesini; üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesini ve geliştirilmesini,

Bilgi güvenliği gereksinimleri dikkate alınarak üyelere verilen hizmetlerin ve bu hizmetlere bağlı bilgi sistemleri altyapısının sürekli iyileştirilmesini,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların farkındalığını artırarak sürekli iyileştirme prensibine katkı sağlamalarını, taahhüt etmektedir.