Menü
ENGLISH

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Kıymetli Üyelerimiz, Değerli Çalışanlarımız, Saygıdeğer İş Ortaklarımız,

Son yıllarda ABD-Çin ekseninde başlayıp yayılan uluslararası ticaret savaşlarının ortaya koyduğu baskının yanı sıra finansal ve reel kesimlerin küresel ölçekte ayrışma eğilimine girmesi de dünya ekonomisindeki kırılganlığı artırmıştır. 

Dünya, 2020 yılına toparlanma ümidiyle girmiş olsa da beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, ekonomik ve sosyal eksenlerde küresel bir kilitlenmeye yol açmış ve iyimser senaryoları geciktirmiştir.

Sağlık krizi, ülke ekonomilerini, yaşam biçimlerini, toplumların sosyalleşme ve mobilite eğilimlerini derinden sarsmıştır.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki OYAK, yaşamın her alanını etkileyen ve alışageldiğimiz çoğu şeyin değişmesine neden olan pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte, hızlı stratejik kararlar ve aksiyonlar almıştır.

Bu kapsamda, OYAK ve Grup Şirketleri bünyesinde üretimden dağıtıma kadar tüm süreçler yeniden gözden geçirilerek, sahada bulaşı önlemeye ve güvenli çalışma ortamı sağlamaya yönelik önlemler ile uzaktan erişimli uygulamalar hızla ve öngörülü bir şekilde devreye alınmıştır.

OYAK, köklü kültürü ve üyelerinden aldığı güçle çalışanlarının özverisini ve üstün performansını birleştirmeye devam ederek, olağanüstü bir dönemde dahi güçlü büyümesini sürdürmeyi başarmıştır.

OYAK 2020’de önemli başarılarını sürdürmüştür.

OYAK, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve pandemiye rağmen, 2020 yılında da dünyanın dört bir yanındaki Grup Şirketleriyle, 440 bine yaklaşan üyesine güvenli bir gelecek hazırlamak ve refahlarına katkıda bulunmak amaçlı çalışmalarına titizlikle devam etmiştir.

Yıl içinde imzalanan satın almalarla şirketlerimiz arasında uyum seviyesi güçlendirilmiş, gerçekleşen şirket birleşmeleriyle tasarruf ve verimliliğe katkıda bulunulmuştur.

OYAK Grup Şirketleri, gerçekleştirdikleri yatırımlarla ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmaya devam ederken kaydettikleri ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine güçlü katkılar sağlamıştır.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de, hayati önem taşıyan stratejik hamleler kısa, orta ve uzun vadeli bir bakış açısı ile eksiksiz hayata geçirilmiş, piyasaların tüm zorluklarına rağmen %27,2 nema ile üyelerimizin tasarruflarına değer katılmıştır.

OYAK, 2020 yılı boyunca ülkemize katma değer kazandırmaya devam ederken, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından oluşan değerli üyelerimizin emanetlerini gururla geleceğe taşımaya devam etmiş, bugünün üyeleri ve gelecekteki üyeleri için güçlü katma değer üretmiştir. OYAK, 2020 yılında da sürdürülebilir nema oranı sağlama taahhüdünü yerine getirmenin haklı iftihar ve sevincini üyeleri ile paylaşmaktadır.

OYAK, 2020 yıl sonu itibarıyla %4,9 artışla toplam 439.011 üye sayısına ulaşmıştır. Üyelerimizin %81,8’i (359.152 üye) görevde bulunan üyelerden, %18,2’si (79.859 üye) ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi (EMS) üyelerinden oluşmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla OYAK üyelerinin %65,9’u (289.146 üye) isteğe bağlı, %34,1’i ise (149.865 üye) zorunlu üye statüsündedir.

OYAK üyelerine yapılan Yasal Yardım ödemeleri, 2020 yıl sonu itibarıyla 4.475,9 milyon TL olmuştur. 2020 yılında OYAK;

Emeklilik Yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 6.629 üyeye 2.546,3 milyon TL tutarında Emeklilik Yardımı ödemesi,

EMS’deki 59.141 üyeye 1.585,4 milyon TL maaş ödemesi,

EMS’den isteğe bağlı olarak çıkan/pay azaltımı yapan veya ölüm nedeniyle çıkan 1.228 üyeye/mirasçıya 243,3 milyon TL ödeme,

153 üyeye 9,4 milyon TL Maluliyet Yardımı Ödemesi,

534 üyenin kanuni mirasçılarına 36,6 milyon TL Ölüm Yardımı Ödemesi,

Üç yıldan fazla, 10 yıldan az üyelik süresiyle Kurum’dan ayrılan 3.793 üyeye 54,9 milyon TL Aidat İadesi Ödemesi gerçekleştirmiştir.

Üye memnuniyeti temel önceliğimiz

29 Ekim 2019’da oluşturduğumuz OYAK Platform, Kurum ve üyelerimiz için çok yönlü bir değer önerisi sunmuş, özel tasarlanmış üye kampanyalarından konut inşası alanındaki çalışmalarımıza kadar geniş çeşitlilikte bir hizmetler kümesi erişimi kolay ve kullanıcı dostu bir yaklaşımla sunulmuştur. OYAK Platform kullanıcı sayısı 31 Aralık 2020 itibarıyla 253.955 kişiye ulaşmıştır. Platform üzerinde yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanan kişi sayısı, 143.446 olurken, OYAK Grup Şirketleri ve üyeler arasında toplam 287.396 etkileşim gerçekleşmiştir.

2020 yılı boyunca OYAK Platform aracılığıyla; OYAK Sağlık Platformu, OYAK Eğitim İndirimleri, OYAK Platform, OYAK Doktorum’dan yararlanan üyelerimizin hizmetlerden faydalanma deneyimlerini değerlendirmeye odaklanılmış, bu amaçla aramalar yapılmış; memnuniyetlerinin irdelenmesinin yanı sıra görüş ve önerileri de sorulmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen 15.795 aramadan elde edilen veriler incelendiğinde, üyelerimizin OYAK’ın sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyetin %90’ın üstünde olduğu görülmüştür.

Pandemi koşullarında OYAK’a bizzat gelen üyelere bir noktadan hizmet sunulmasına olanak sunan Tek Pencere uygulamamızdan hizmet alan üyelerimizin memnuniyet oranı ise %96’ya ulaşmıştır. Kısa bir sürede ulaşılan bu yüksek memnuniyet seviyesi, kayda değer ve önemli bir başarıyı işaret etmektedir. Üye İletişim Merkezi altyapısında ulaşılan ileri dereceli dijitalleşme mobiliteyi desteklemiş, pandemi döneminde uzaktan kapsamlı hizmetler sunabilmek olanaklı hale gelmiştir.

OYAK, Üye Araç Kampanyası ile pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen üyelerimizin talep ettiği Renault ve Dacia modellerini uygun fiyat ve ödeme avantajlarıyla sunmuştur. 20 Haziran – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında hayata geçirilen OYAK Üye Araç Kampanyası kapsamına üyelerimiz tarafından rekor bir katılım sağlanarak 15.706 araç siparişi alınmış ve teslimatlar tamamlanmıştır.

Üyelerimizin beğenisini kazanan bir diğer çalışma, 2020 yılı içerisinde OYAK’ın enerji işkolundaki yeni atılımı Total İstasyonlarında gerçekleştirilmiştir. 19 Mayıs - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında OYAK Platform üzerinden OYAK üye ve yakınları kampanyasına katılan 113.229 kişi 25 TL değerinde Hoş Geldin Akaryakıt Puanı hediyesi ve tüm akaryakıt alımlarında %5 hediye puan kazanmıştır.

2 ay gibi kısa sürede hayata geçirdiğimiz kampanya, üyelerimize sunduğumuz faydayı pekiştiren yeni bir çalışma olmuştur.

OYAK, 1963 yılından bu yana sunduğu Konut Edindirme Hizmetleri’ni 2020 faaliyet döneminde de başarıyla sürdürmüştür.

Bugüne kadar 107.621 üyesini konut sahibi yapan Kurumumuz, Ankara’da 1.876 konuttan oluşan OYAK Göksupark Konut Projesini, planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla bitirmiş ve teslimleri tamamlamıştır.

Ayrıca sürdürülebilir nema için ticari olarak planlanan İstanbul Maltepe mevkiindeki 414 konut, 156 ofis ve 10 ticaret alanından oluşan OYAK Dragos Projesi’nin inşaatı başlamıştır. 20 Haziran 2020’de satışa sunduğumuz proje yoğun ilgi görmüş olup satışları yapılmıştır.

Güven temelli üye ilişkisini pekiştiren çalışmalar

OYAK, üyeleriyle karşılıklı güvene dayalı bağını daha da güçlendirmek için üye iletişim çalışmalarını 2020 faaliyet döneminde de yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Üye iletişimi çalışmaları kapsamında dijital dönüşüm yatırımlarına aralıksız devam edilirken, 2020 yıl sonu itibarıyla, mevcut tüm iletişim kanalları kullanılarak elde edilen üye etkileşimi sayısı 53,8 milyona yükselmiştir.

Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini en çok hisseden 65 ve üstü yaşlardaki üyelerimiz, pandemi sürecinde en çok odaklandığımız ve sorumluluk sahibi bir paydaş yaklaşımı ile desteğimizi somutlaştırdığımız grup olmuştur.

15 Nisan 2020-10 Mayıs 2020 döneminde 65 yaş üstü 11.017 üye ile telefon iletişimi sağlanırken, pandemi dönemine özel ihtiyaçları tespitine özen gösterilmiş; OYAK Doktorum hizmeti hakkında bilgi sunulmuştur. 65 yaş üzeri üyelerimiz, bu sıcak ve samimi yaklaşımımızı büyük bir memnuniyetle karşılamışlardır.

Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve yakınlarının sağlığına odaklandık.

Sağlık, pandemi ile birlikte herkes için en önemli konu haline gelmiştir.

OYAK’ı hedeflediğimiz yarınlara taşıyacak en önemli güç unsurlarımız değerli üyelerimiz ve çalışanlarımızdır. Bu gerçekten hareketle geliştirdiğimiz ve devreye aldığımız uygulamalar üyelerimize, çalışanlarımıza ve yakınlarına öncelikle sağlık konusunda destek olmayı amaçlamıştır.

Ücretsiz Tıbbi Danışmanlık Hizmeti OYAK Doktorum pandemi bu süreçte hayata geçmiştir. Covid-19’un Türkiye’de ortaya çıkmasıyla, ihtiyacı fark eden Kurumumuz, 1 ay gibi kısa bir sürede OYAK Doktorum’u devreye almıştır. 7/24 ulaşılabilirliği ile anlaşmalı hastanelerin doktorlarından randevu alma ve çevrimiçi görüşme imkânlarını sunan platform, kullanıcılarımıza güçlü bir değer sağlamıştır.

Süreçte ihtiyaç tespitleri yapılmış, sunulan hizmet geliştirilerek doktorların uzmanlık alanlarının çeşitliliği artırılmıştır. OYAK Doktorum, 8 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 1,5 milyon üye, çalışan ve yakınlarına ulaşırken; telefon, SMS anketleri ve yapılan görüşmeler sonucunda katılımcılarımızın %80’i verilen hizmetten memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

Üye sayımız son beş yılda %43,7 artmıştır.

OYAK, son 5 yıl içerisinde üye sayısını 305 bin seviyesinden 439 bin mertebesine yükseltmiştir. Üye sayımız son beş yılda %43,7 artış kaydederken, isteğe bağlı üye sayımız son bir yılda %5,6’lık artış göstermiştir. 

Zor geçen bir yılda sağladığımız başarılarda üye ve çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz projeler büyük rol oynamıştır. İhtiyaçlara yönelik hizmet tasarlama ve geliştirme gücümüze inanıyoruz ve bu özelliğimizi üyelerimize sunduğumuz değeri sürekli pekiştirmek için kullanmaya devam edeceğiz.

Üyelerinin sürekli güven ve teveccühüne layık olmak için üye birikimlerini koruma ve büyütme temelinde şekillenen bir yönetim anlayışına sahip olan OYAK geleceğe odaklıdır. Profesyonel yönetim kadrolarımız piyasa verilerini sürekli izlemeye, ortaya çıkan yatırım fırsatlarını “geleceğe yatırım ve şirketler arası sinerji” bakış açısıyla değerlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerdir.

OYAK 2021’de de güçlü büyümesini sürdürecek.

Dünyada yaşanan pandemi ve sonucunda ortaya çıkan ekonomik kırılganlıklara rağmen 2021’de Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdüreceği, ekonomik faaliyetin iç talebin desteğinde geçtiğimiz yıla oranla güçlü bir toparlanma göstereceği beklenmektedir.

OYAK, 60’ıncı yılını gururla kutlayacağı 2021 yılında, faaliyette bulunduğu sektörlerde büyümesini sürdürürken, yeni sektörlerde yeni fırsatları da değerlendirerek etki alanını daha da büyütmek hedefiyle çalışacak, üye birikimlerini daha da zenginleştirecektir.

Bizler için müstesna bir yıldönümünü işaret eden 60’ıncı yılımız, aynı zamanda ülkemize ve üyelerimize kesintisiz olarak hizmet edebilmiş olmanın gururunu da yaşatmaktadır.

Bu vesile ile varlığıyla bize güç katan, kıymetli üyelerimizi ve gece gündüz demeden tüm gücüyle çalışan yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyor, şahsım ve OYAK Yönetim Kurulu adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde başarılarımızın her alanda artarak sürmesini diliyorum.

 
Saygılarımla.

 

Mehmet TAŞ

(E) Tümgeneral

Yönetim Kurulu Başkanı