Menü
ENGLISH

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Kıymetli üyelerimiz, değerli çalışanlarımız, saygıdeğer iş ortaklarımız,

2018 yılı dünyada büyümenin hız kestiği, uluslararası ticaret hacminin düştüğü zorlu bir yıl olmuştur. Ticaret savaşlarının ve korumacı politikaların damga vurduğu 2018 yılında yaşanan büyük kur dalgalanmaları, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Yatırımcıların tercihlerini riskli varlıklardan güvenli liman olarak adlandırılan yatırım araçlarına kaydırması sonucu, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke piyasaları satış baskısı altında kalmıştır.

2018 yılına olumlu bir giriş yapan Türkiye, ticaret savaşlarının ve kurdaki ani yükselişin etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren zorlu bir sürece girmiştir. Üçüncü çeyrekte %1,6 büyüyebilen Türkiye, son çeyrekteki daralma ile birlikte yılı %2,6 düzeyinde bir büyümeyle tamamlamıştır. Kurdaki yükselişin etkisiyle üretimde düşüş yaşanırken, enflasyon oranında da ciddi bir yükseliş gerçekleşmiştir.

Yılın sonlarına doğru T.C. Merkez Bankasının sıkı para politikasıyla kurdaki yükselişin durması ve enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı itibarıyla dengelenme sürecine gireceğinin göstergeleri olarak değerlendirilmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin büyüme hızının dünya ekonomisindeki yavaşlamaya paralel olarak bir miktar daha düşmesi beklenmektedir.

OYAK, yaşanan bu zorlu sürece rağmen, 32 bine yakın çalışanı, dünyaya yayılan şirketleriyle, üyelerine güvenli bir gelecek sunmak ve refah yaratmak amacıyla çalışmalarına özenle devam etmektedir.

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonunun başarılı bir örneğini temsil eden OYAK, üyelerinin alın teri tasarruflarını önemli yatırımlarla değerlendirmekte, varlıklarını portföy yönetimi mantığı ile yönetmektedir. OYAK, yatırımlarını gerçekleştirirken Türkiye ekonomisinin kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedeflemekte ve ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik vermektedir. 

İstikrarlı Büyüme, Yüksek Getiri Oranı

Güçlü kurumsal yapısı ile bugün ve yarınları için gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla üyelerine sürdürülebilir kar payı sağlamaya devam eden OYAK, 2018 yılında da %42,2 nema oranı ile enflasyonun üzerinde bir değer yaratmayı başarmıştır.

Başarılı finansal ve operasyonel performansıyla her geçen gün büyüyen OYAK, üye sayısını bir önceki yıla göre 40 bin kişi artırarak 362.968’e ulaştırmıştır. OYAK üyelerinin %80’i (290.399 kişi) görevde bulunan üyelerden, %20’si (72.569 kişi) ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi üyelerinden oluşmaktadır. Toplam varlıkları 101,5 milyar TL seviyesine ulaşan OYAK, hasılatını 47,1 milyar TL’ye yükseltirken, gerçekleştirdiği 4,7 milyar ABD Doları tutarındaki ihracatla Türkiye’nin ihracatının %2,8’ini tek başına gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine değerli katkılarda bulunmuştur.

OYAK üyelerine yapılan yasal yardım ödemeleri bir önceki yıla kıyasla %0,5 oranında artışla 3.075 milyon TL’ye yükselmiştir. OYAK, 2018 yılında;

- Emeklilik Yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 8.172 üyeye 1.839,5 milyon TL tutarında Emeklilik Yardımı ödemesi,
- Emekli Maaşı Sistemi’ndeki 55.841 üyeye 798,8 milyon TL maaş ödemesi,
- Emekli Maaşı Sistemi’nden ölümle veya isteğe bağlı olarak çıkan veya pay azaltımı yapan 2.915 üyeye 333,4 milyon TL ödeme,
- 282 üyeye 11,3 milyon TL Maluliyet Yardımı ödemesi,
- 562 üyenin kanuni mirasçılarına 26,7 milyon TL Ölüm Yardımı ödemesi,
- 3 yıldan fazla, 10 yıldan az üyelik süresiyle Kurum’dan ayrılan 5.741 üyeye 65,3 milyon TL Aidat İadesi ödemesi gerçekleştirmiştir.

OYAK, üyelerinin memnuniyetini artıracak adımlar atmaya da devam etmiştir. Bu çerçevede, üyelerinin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla en büyük konut projesi olan OYAK Göksupark Konut Projesi hayata geçirilmiş, İzmir Urla Bademler’de satın alınan 370 bin m2 taşınmaz üzerinde konsept proje çalışmaları hazırlanmıştır.

Üyelere Özel Hizmetler

Hayata geçirilen OYAK Sağlık Platformu projesi ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) özel sağlık kurumları ile anlaşmalar yapılarak OYAK üyelerinin ve birinci dereceden yakınlarının sağlık hizmetlerini indirimli olarak almaları sağlanmıştır.

OYAK Sağlık Platformu uygulaması kapsamında, hâlihazırda 35 ilde ve KKTC’de olmak üzere 228 anlaşmalı özel sağlık kurumunda genel sağlık hizmetlerinde indirimler sunulmaktadır. Ayrıca, 138 özel sağlık kurumunda doğum hizmeti indirimleri, 16 özel sağlık kurumunda tüp bebek hizmeti indirimleri ve 36 özel sağlık kurumunda diş hizmeti indirimleri sunulmaktadır. OYAK Sağlık Platformu uygulama ağı ve sağlık indirimleri kapsamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla OYAK Sağlık Platformu’na kayıtlı kişi sayısı 320.165, hizmetten faydalanan kişi sayısı ise, üyelerimiz ve yakınları olmak üzere 10.434’tür.

Üyelerimize verilen hizmetler iyileştirilmeye devam ederken, üyelerimizin talep ve isteklerine yönelik, üye memnuniyetini artırıcı, üyelerimize dokunan yeni hizmet ve uygulamalar geliştirilmiştir. Verdiğimiz hizmetleri tüm üyelerimize ulaştırabilmek ve üyelerimizin dilek, talep ve temennilerini OYAK’a hızlı ve kolay şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla üye iletişimi konusunda önemli yenilikler yapılmış, 2018 Şubat ayında OYAK Mobil Uygulaması tümüyle yenilenmiştir. Yeni uygulamada teknik altyapı günümüz teknolojisine uygun olarak güncellenmiş, üyelerimize kullanım kolaylığı sağlayacak görsel düzenlemeler yapılmıştır. Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 258.000 üye tarafından indirilmiş olan OYAK Mobil Uygulaması’nın kullanımı her geçen gün artmaktadır.

OYAK’ın üyelerine sağladığı diğer yeni hizmet ve servisler şu şekildedir:
- Üye Bülteni ve Üye Hesap Özeti: 2017 yılsonunda başlanan ve 2018 yılında devam eden uygulama ile üyelere yönelik OYAK proje ve hizmetleri, güncel OYAK üye hizmet rakamları ve yapılan anket sonuçları her ay e-posta ile tüm üyelere gönderilmektedir. Şubat 2018 tarihinden itibaren üyelerimize aidat tutarları ve faydalandıkları sosyal hizmetlere ilişkin bilgi vermek üzere aylık olarak üye hesap özeti gönderilmeye başlanmıştır.
- OYAK Canlı Yayınları: 2018 yılında daha etkili bir üye bilgilendirmesi için internet üzerinden canlı yayın uygulaması başlatılmıştır. İlk canlı yayın 30 Mart 2018 tarihinde EMS üyelerine yönelik olarak yapılmıştır.
- Üye İhtiyaç ve Memnuniyet Analizi Anketleri: Üyelerimizin ihtiyaç ve memnuniyetlerini analiz etmek için Temmuz 2018 tarihi itibarıyla OYAK web ve mobil uygulama üzerinde her iki haftada bir değişen sorulardan oluşan anketler uygulanmaktadır.

OYAK’ın elde ettiği başarıların arkasında köklü ve güçlü kurumsal yönetim yapısı yatmaktadır. Üyelerine hizmet vermenin bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden OYAK, sahip olduğu kaynakları şirket yatırımları ve finansal yatırımlar ile en iyi şekilde değerlendirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Öngörülü bir yaklaşımla alınan yatırım kararları hem üyelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Doğru Adımlarla Büyümeye Devam Ediyoruz

OYAK, üyelerine sürdürülebilir nema sağlama hedefi doğrultusunda, faaliyette bulunduğu sektörlerde; yeni satın alımlar ve ortaklık yapılanmaları, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde ileri teknoloji proseslerinin geliştirilmesi, operasyonel verilerin analiz süreçleri, yeni üretim tesisleri, yüksek kapasiteli Ro-Ro terminalleri ve Türkiye’nin en büyük konut projelerinin hayata geçirilmesi ile son yıllardaki en büyük başarılarına 2018 yılında imza atmıştır.

Geçmişinden almış olduğu güçle sürdürülebilir büyüme ve dünya markası olma vizyonuyla geleceği bugünden kurmaya odaklanan OYAK, 2019 yılında üyelerine ve Türkiye ekonomisine katkılar sağlamaya devam ederken, çok uluslu ve çok kültürlü bir kurum vizyonuyla başarılarını gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki en büyük ve en başarılı örneği olan OYAK’ın bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan başta üyelerimiz olmak üzere deneyimli ve uzman çalışanlarımız ve yöneticilerimizden aldığımız güçle hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu başarı yolculuğunda desteğini bizlerden esirgemeyen başta üyelerimiz olmak üzere, bütün seçkin kurul üyelerimize, tüm gücüyle hizmet veren yönetici ve çalışanlarımıza şahsım ve OYAK Yönetim Kurulu adına en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

 

Mehmet TAŞ
(E) Tümgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı