Menü
ENGLISH

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

OYAK, Türkiye dahil 20 ülkede faaliyet gösteren 90’a yakın şirketi ve 30 bini aşkın çalışanıyla, 2017 yılında da başarı geleneğini sürdürerek üye birikimlerine %24,7 ile, TÜFE oranının oldukça üzerinde bir nema sağlamayı başarmıştır. OYAK’ın yakaladığı bu başarının temelinde, bu ülkeye, bu millete inanmak ve geleceğimiz için üretmenin gururu yatmaktadır.

Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız ve saygın iş ortaklarımız,

Geride bıraktığımız 2017 yılında küresel ekonomi; dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya çıkan jeopolitik riskler, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) mali sıkılaştırma politikası ile faiz oranlarını yükseltmesi ve petrol fiyatlarındaki artışa rağmen %3,6 oranında büyüme performansını sürdürmeyi başarmıştır. Dünya genelinde yayılmaya başlayan korumacı politikalara karşın, dünya ticaret hacmi artış göstermiş ve küresel ticarette canlılık korunmuştur.

Jeopolitik konumu itibarıyla, küresel ölçekte artış gösteren siyasal gerilimlerden fazlasıyla etkilenen Türkiye ise, 2017 yılında mali disiplinini koruyarak yıllık bazda %7,4 oranında büyüme oranına ulaşmıştır. Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde şirketlere sağlanan fonlar, reel ekonomide çarkların yeniden dönmesinin önünü açmış ve Türk ekonomisine olan güveni de pekiştirmiştir. 

Türkiye dahil 20 Ülkeye Yayılan 90’a Yakın Şirket… 

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte OYAK, faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde öncü olmayı sürdürmüştür. Türkiye’nin en önemli değerleri arasında yer alan OYAK, 57 yıla ulaşan köklü kurumsal kültürü sayesinde 2017 yılında da üyelerinin birikimlerini geleceğe taşıyacak başarılı sonuçlara ulaşmıştır. 

Bir önceki yıla kıyasla toplam konsolide varlıklarını %14,5 artışla 73,9 milyar TL’ye yükselten OYAK, kurumsal konsolide net varlığını 29,8 milyar TL’ye, nema olarak ifade ettiği toplam dağıtıma esas kaynağını ise 6,0 milyar TL’ye yükseltmiştir. 90’a yakın şirketiyle Türkiye dahil 20 ülkede faaliyet gösteren ve 30 binin üzerinde istihdam sağlayan OYAK, 2017 yılında da geleneğini bozmayarak üye birikimlerine %24,7 ile, TÜFE oranının üzerinde nema sağlamayı başarmıştır. 

OYAK çatısı altındaki grup şirketlerinde alınan tasarruf önlemleri ve yapılan yüksek katma değerli yatırımlar, başarılı finansal sonuçların doğmasına vesile olmuştur. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna katkı sunmaya 2017’de de devam eden OYAK, konsolide hasılatını bir önceki yıla kıyasla %44,3 artışla 37,0 milyar TL’ye, faaliyet karını ise %88,3 artışla 8,8 milyar TL’ye yükseltmiştir. Farklı iş kollarındaki OYAK grup şirketleri, faaliyet gösterdikleri illerin vergi rekortmenleri listesinde ön sıralarda yer almaya devam ederken, OYAK’ın grup şirketleriyle beraber 2017’de ödediği toplam vergi 7,2 milyar TL’ye, toplam ihracatı ise 4,4 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Faaliyet gösterdiği sektörlerde dünya çapında oyuncu olan OYAK, önümüzdeki dönemde de dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürecektir.

Uzun Vadeli Hedeflere Odaklanan Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Sürdürülebilirlik çerçevesinde OYAK, etki alanındaki tüm paydaşları açısından rehber niteliğindeki çalışmalarının daha geniş kesimler tarafından tanınması ve benimsenmesi için 2013 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirmektedir. Kalıcı değer yaratma hedefiyle üretimini şekillendiren OYAK ve grup şirketleri, 2017 yılında finansal başarılarını, çevresel ve toplumsal sorumluluk projeleriyle de desteklemeye devam etmiştir. 

Yeni Organizasyon Yapımızla Daha Güçlüyüz…

OYAK, farklı alanlarda faaliyet gösteren grup şirketlerinin çatı kurumu olarak, 2017 yılında organizasyon yapısında önemli değişikliklere gitmiştir. Ortak kurumsal hedefler doğrultusunda grup sinerjisinin pekiştirilmesi ve kurum kültürünün içselleşmesini amaçlayan OYAK, büyüme stratejisini kararlılıkla uygulayabileceği, üye istek ve beklentilerine etkin bir biçimde cevap verebileceği kurumsal yönetim yapısına kavuşmuştur. Bunun yanı sıra, grup şirketlerimiz genelinde hayata geçirilen tasarruf ve verimlilik projeleriyle finansal ve operasyonel performansımızın daha da güçlendiğini tüm paydaşlarımızın dikkatine sunmak isterim. 

OYAK olarak, bu ülkeye ve millete inanmanın, güvenmenin ve hizmet etmenin verdiği gurur ve güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm grup şirketlerini kapsayan ortak bir insan kaynakları politikasını hayata geçiren OYAK, insan kaynakları süreçleri kapsamında ücret ve yan haklar, unvan yapıları, işe alım süreçleri gibi alanlarda grup şirketleri genelinde standardizasyona gitmiştir.

Türkiye’nin Toplam Demir Çelik Üretiminin %25’i Karşılandı 

Demir Çelik sektörü, ülke ekonomileri için lokomotif görevi görürken, Türkiye bu sektörde hem üretim hem de tüketim bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biri konumundadır. Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre demir çelik üreticisi, dünyanın da sayılı çelik üreticilerinden birisi olan OYAK Maden Metalürji Grubumuz 2017 yılını başarıyla kapatmıştır. OYAK Maden Metalürji Grubumuz, 2017 yılında toplam 9,2 milyon ton düzeyinde ham çelik üretimi gerçekleştirerek Türkiye toplam üretiminin %25’ini tek başına karşılamıştır. Yıl içerisinde toplam 8,96 milyon ton nihai ürün satışı gerçekleştiren Grubumuz, toplam ihracatını bir önceki yıla kıyasla %10 oranında artırarak 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirmiştir. 2017 yılsonu itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 7,5 milyar ABD Doları, net dönem kârı ise 1 milyar ABD Doları seviyesine yükselen OYAK Maden Metalürji Grubumuz, güçlü hisse performansıyla da yatırımcılarının birikimlerine değer katmıştır. Erdemir ve İsdemir, BİST 100 Endeksi’nin oldukça üzerinde piyasa değer artışı yakalayarak sermaye piyasalarındaki sağlam konumumuzu gözler önüne sermiştir.

Yıllık 22 Milyon Ton Çimento Üretim Kapasitesi

Yıllık 22 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olan OYAK Çimento Beton Kağıt Grubumuz 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam satışlarla yurt içi pazar payını %15,9 seviyesine yükseltmiştir. Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki inşaat sektörünün en seçkin projelerine çimento ve hazır beton ürünleri tedarik eden Grubumuz, OYKA aracılığıyla kağıt üretimi ve satışı alanında rekorlara imza atmayı sürdürmüştür. OYAK Çimento Beton Kağıt Grubumuzda, 2017 yılında müşteri ve pazar odaklı bir organizasyon yapısına kavuşmak adına hayata geçirdiğimiz yeniden yapılanma süreci sayesinde önümüzdeki beş yıllık dönemde küresel bir oyuncu olmayı ve 2,5 milyar ABD Doları seviyesinde ciroya ulaşmayı hedeflemekteyiz. Buna ek olarak üretim altyapısını sürekli geliştiren Grubumuz, Adana Çimento’da 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırımla beyaz klinker üretim kapasitesini yıllık 1 milyon tona yükseltmiştir.

Refraktör ve Alümina Üretimi ve Pazarlamasında Küresel Bir Oyuncu

OYAK Kimya Grubumuz, beş kıtada sahip olduğu 19 entegre tesisinin yanı sıra küresel dağıtım ağı ile geleceğin ürünleri olarak anılan PVC stabilizatörü, refraktör ile alümina üretiminde ve pazarlamasında küresel bir oyuncu olmayı 2017 yılında da başarmıştır. Akdeniz Kimya’nın ardından Chemson’ın Grubumuza katılması ile birlikte küresel stabilizatör pazarında %14 pazar payı ile lider konuma ulaşan OYAK Kimya Grubumuz, çelik sektöründeki güçlü büyüme ile alümina pazarında %10 seviyesinde talep artışı yakalamıştır. Almatis, satış performansı açısından 2007 yılından bu yana en başarılı yılı geride bırakırken, temel kullanıcıları refraktör üreticileri olan tabular ürün grubunda 2016 yılına kıyasla %9,5 oranında satış artışı sağlamıştır. 

Grup Şirketlerine Yönelik Enerji Tedariği 

1.320 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3,2’sini karşılayan İSKEN Termik Santrali’ni bünyesinde bulunduran OYAK Enerji Grubumuz, 2017 yılında da yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürmüştür. İSKEN’in ticari işletme dönemine hazırlık çalışmaları 2017 yılında başarıyla devam etmiş, OYAK Enerji’nin faaliyete geçmesiyle birlikte grup şirketlerimize yönelik enerji tedarik süreci başlamıştır. OYAK olarak bu tedarik süreciyle beraber önemli bir rekabet üstünlüğü elde etmenin yanı sıra grup sinerjisini de güçlendirmiş olduk. 

Otomotiv Sektöründe Her Alanda Lideriz

OYAK; OYAK Renault ile otomobil, motor ve mekanik aksam üretimi, MAİS ile otomotiv satışı, ORFİN ile otomobil finansmanı faaliyetlerine 2017’de başarıyla devam etmiştir.  Otomotiv Grubumuz, 2017’de %31,9 oranında pay ile toplam otomobil üretiminde liderliğini sürdürürken, MAİS ile yurt içi pazarda toplam 179 bin araç satışı gerçekleştirerek %18,7 oranında pay almıştır. Otomotiv Grubumuz, gerçekleştirdiği 288 bin adetlik ihracat ile otomobil ihracatında 1’inci, genel araç ihracatında ise 2’nci sırada yer almıştır. 

Gayrimenkul Alanında Önemli Atılımlar 

Grup şirketlerimizden OYAK İnşaat, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye genelinde 35 adet projede toplam 11.603 adet konut inşaatını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiştir. 2017 yılında başlatılan projeler kapsamında, İstanbul İkitelli OYAKKENT ve İstanbul Maltepe OYAK Dragos projelerinin etaplar halinde “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle değerlendirilmesi planlanmıştır. Ankara’daki OYAK Göksupark konutlarının yapımı OYAK İnşaat kalitesi ve güvencesiyle tüm hızıyla devam ederken, Ankara, İzmir ve Yalova’da satın aldığımız arsaların imar planları ve kentsel tasarım çalışmalarını da OYAK Gayrimenkul Yatırımları kapsamında yürütmekteyiz. 

Grup Sinerjimizle Başarı Yolculuğumuz Devam Edecek…

Ülkemizin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK’ın üyelerinin birikimlerine değer katmak ve Türkiye ekonomisine destek sağlamak hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği 2017 faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

OYAK olarak, dünyanın değişeceğine ve Türkiye’nin bu değişimi yakalayacağına inandık. Yere düşen alın terinin kıymetine inandığımız gibi bunun bir dayanışma mücadelesi olduğuna inandık. İşte bu inanç ve azimle, Türkiye için örnek bir model olmanın yanı sıra küresel ekonomide güçlü bir Kurum olarak, önümüzdeki dönemde de köklü kurum kültüründen ve grup sinerjisinden aldığımız güçle başarı yolculuğumuzu sürdüreceğimize inanıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde başarılarımızın hepimiz için yeni ufuklar açması dileğiyle…

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM

Genel Müdür