Menü
ENGLISH

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve Kıymetli İş Ortaklarımız 

Covid-19 pandemisi, sadece 2020 yılına değil yüzyılımıza da damgasını vuran en önemli olaylar arasındadır. Etki alanı itibarıyla, tarihte eşi benzerine rastlanmamış olan küresel salgın, hayatlarımızı derinden etkilemiş ve ne yazık ki milyonlarca insanın canına mâl olmuştur. 

Şirketlerin iş yapış biçimlerini yeniden düzenlemelerine neden olan salgın, tedarik süreçlerinin kesintiye uğramasından, üretim kapasitelerinin azalmasına kadar birçok sonuç üretmiş; sağlık sektörü büyük bir yük üstlenirken, ekonomik ve ticari faaliyette daralma izlenmiştir.

Merkez bankaları ve mali otoriteler pandeminin etkilerini azaltabilmek için büyük ölçekli mali destek programlarını devreye almak zorunda kalırken, faiz oranları hızla aşağıya çekilmiştir. Buna karşın ülke ekonomilerinde küçülmeler ve küresel sistemi olumsuz etkileyen gelişmeler gözlenmiştir.

2020 yılında; küresel ekonomi ikinci dünya savaşından bu yana en kötü performansını kaydetmiştir.

2016-2019 döneminde yıllık ortalama %3,4 büyüyen dünya ekonomisi 2020 yılında %3,5 küçülmüştür. ABD ekonomisi aynı dönemde %3,5 ile beklentilerin altında küçülürken, pandeminin odağı haline gelen AB ekonomisi de %6,4 gerilemiştir. 

Küresel ekonominin aksine ülkemiz 2020’de %1,8 büyüyerek G20 ülkeleri içerisinde Çin’le beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olmuştur. Böylece Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı ve potansiyeli bir kez daha kanıtlanmıştır. Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler pozitif etkisini yılın ikinci yarısından itibaren göstermeye başlamış, görece bir ekonomik toparlanma başlamıştır.

Ekonomi güven endeksi, sanayi üretimi gibi ekonomik göstergelerde yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hızlı yükseliş yaşanmış, özellikle son çeyrekte ihracatta rekor kırılmıştır. Aralıkta 17,8 milyar USD ile en yüksek aylık, 51,2 milyar USD ile de en yüksek çeyrek ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020 yılının tamamında ülkemizin toplam ihracatı 169,5 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılında ekonomiyi etkileyen faktörlerden biri enflasyon olmuştur. Teşvik programları aracılığıyla, başta kamu bankaları olmak üzere bankacılık sektörünün kredi musluklarını açması enflasyonist baskıyı da beraberinde getirmiş, 2020’de TÜFE yıllık %14,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hiç birimizin öngörüsü dâhilinde olmayan pandemi sürecinin etkisiyle, ekonominin tüm dünyada belirsizlik içinde olduğu bir dönemde dahi OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri hız kesmeden üyelerimizin refahı için çalışmaya devam etmiştir. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketlerimiz olağanüstü performans göstermiş, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür.

Sağlık ve güvenlik birincil önceliğimiz

Pandemi küresel ölçekte ekonomi ve hayatı derinden etkilerken, OYAK kararlılık dönemi ilan ettiği 2020’de üyelerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin güvenli geleceğini sağlamaya odaklanmıştır.

“Sağlığınız en büyük varlığımız” diyerek üyelerimize, çalışanlarımıza ve onların yakınlarına uzaktan ve alanında uzman doktorlardan ücretsiz Tıbbi Danışmanlık Hizmeti OYAK Doktorum’u sunduk. Bu projemiz ile sağlık hizmetlerine, OYAK Platform mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden 7/24 ve sağlık kuruluşlarına gitmeden ücretsiz erişilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan yıl boyunca üyelerimizle yakın iletişim sürdürülmüş, 65 yaş üstü 11 bini aşkın EMS üyemizle de ayrıca iletişim kurularak pandemi dönemine has ihtiyaçlarına yanıt verilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi taviz vermeden uygulanan konuların başında gelmektedir. Pandemiye özel önlemlerin titizlikle uygulandığı 2020 yılında, tüm Grup Şirketi çalışanlarımızın sağlığı yakından takip edilmiş, “Sıfır kaza” hedefine ulaşmak adına yoğun çaba harcanmış; faaliyet gösterilen tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalara öncülük edilmiştir.

Üyelerimizin ve ülkemizin refahı, geleceği için ufkun ötesini görerek çalışıyoruz.

Çeşitlendirilmiş güçlü bir portföy yapısına sahip olan OYAK, mevsimsellik ve dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, dayanıklı ve üretken bir yapıdır.

OYAK, 2020 faaliyet döneminde de %27,2’lik nema oranı ile üyelerinin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonunu başarıyla yerine getirmiştir.

Çok sayıda büyük ve köklü şirketin, tarihi ortalamaların altında temettü ödediği hatta zarar veya benzeri olumsuz sebeplerden dolayı kâr dağıtamadığı bir yılda, OYAK’ın kaydettiği bu büyük başarının, üyelerimizin bize olan güvenlerini daha da pekiştireceğini düşünüyoruz.

Finansal ve operasyonel performansıyla fark yaratan OYAK, konsolide varlıklarını bir önceki yıla kıyasla %32,7 artırarak 157,0 milyar TL’ye yükseltmiş, 59,2 milyar TL konsolide net varlık açıklamış, konsolide hasılatını da %49,6 artırarak 73,0 milyar TL olarak gerçekleştirmiştir. 2020 yılında Grup Şirketlerimizin ödediği vergiler toplamı 15 milyar TL ile Türkiye’de ödenen toplam vergilerin %1,8’ini, Kurumlar vergisi ise 2,2 milyar TL ile yine Türkiye’de ödenen Kurumlar vergisinin %2,13’ünü oluşturmuştur.

Sayıları 34 bini aşan nitelikli insan kaynağıyla, dünya genelinde 24 ayrı ülkede ve Türkiye’nin yedi bölgesindeki faaliyetleriyle küresel bir marka olan OYAK, 2020 yılında da değişime ayak uyduran, yenilikçi ve rekabetçi anlayışını sürdürmüştür. Grup Şirketlerimizi bu anlayışla yöneterek üye birikimlerini en iyi şekilde değerlendiren ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sürdürülebilir büyüme hedefine yönelik girişimlerde bulunan OYAK, 4,3 milyar USD’lik toplam ihracatı ile Türkiye’nin 2020 yılı toplam ihracatının %2,52’sini tek başına gerçekleştirmiş, ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratmaya devam etmiştir.

OYAK, Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak, bu bağımlılığın azalmasına katkısının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç ve direnç kazandırmıştır.

Satın alma politikasını, mevcut işlerin derinleşmesini, yani dikey entegrasyonu sağlamak adına hedefinde olan stratejik sektörlere girerek şekillendiren OYAK, geleceğe yatırım yaparken, gerçekleştirdiği birleşmelerle de toplam verimliliği artırmaya odaklanmıştır.

Dünya kriptokristlin manyezit cevherinin %20’si OYAK’ın

Küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olma hedefiyle yatırımlara odaklanan OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir, 2020 yılında dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık %20’sine tek başına sahip olan ve alanında dünyada ilk 10’da yer alan Kümaş Manyezit’i satın almıştır. Kümaş ile demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimizde entegrasyon sağlanmış; zengin rezerv ve hammadde avantajı ile de hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılmış hem de ihracat potansiyeli ile ülkemiz bu alanda da stratejik bir konuma taşınmıştır.

Güvenli ve istikrarlı üretim stratejisiyle geleceğe ilerliyoruz.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 2020 yılında modern üretim tesisleri ve üretim teknolojileri ile rekabet kabiliyeti yüksek ürünler üretmeye ve sürekli gelişme stratejisi doğrultusunda yatırım faaliyetlerine devam etmiştir.

8.530 bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %24’ünü tek başına gerçekleştirirken, 8.709 bin ton sıvı çelik, 7.266 bin ton yassı nihai mamul, 992 bin ton uzun nihai mamul üretimi yapılmıştır. 1.333 bin ton yassı ürün ve 69 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1,4 milyon ton nihai mamul ihracatı gerçekleştirilirken, yassı ürünlerde 41, uzun ürünlerde ise 15 ülkeye ihracat yapılmıştır. Yıl içinde Erdemir’de 2’nci Sıcak Haddehane Kalite ve Sürdürülebilirlik Yatırımları da hayata geçirilmiştir.

Yarım asrı aşan bilgi birikimi, tecrübesi ve güçlü insan kaynağı ile çalışmalarını sürdüren OYAK Maden Metalürji Şirketleri, organik büyümeyle yıl sonunu başarıyla kapamıştır.

Önemli bir diğer yatırım da, Türkiye’nin 6,2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’da yapmıştır. 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon USD azaltması öngörülmektedir.

Miilux OY atılımı ile Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacının %100’ünü tek başına karşılamaya başlamıştır. Ülkemiz savunma sanayine desteğimizin de çok önemli bir göstergesi olan Miilux OY ile ülkemizin yanı sıra Avrupa pazarından da pay almaya başlayarak, bölgesel zırh çeliği tedarikçisi konumuna gelinmiştir.

Gücümüzü kenetleyerek verimliliğe odaklandık.

OYAK Grup Şirketleri, daha verimli ve daha rekabetçi bir yapı kurmak için 2020’de de güçlerini birleştirmeye devam etmiştir.

2020 yılı Mayıs ayında halka açık beş çimento şirketimiz ve yıl sonu itibarıyla da hazır beton şirketimiz yurt içi, yurt dışı stratejik planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda OYAK Çimento markası altında birleşmiş ve Türk çimento sektöründeki liderliğimizi pekiştirmiştir. Beş çimento şirketimizin birleşmesi sonucunda, yılda 35 milyon USD’den fazla tasarruf sağlanmıştır.

Türkiye, Portekiz, Cape Verde, Kamerun, Fildişi Sahili ve Romanya’da faaliyet gösteren OYAK Çimento Beton Kağıt, 2020 yılında da faaliyet gösterdiği alanlarda lider konumunu koruyarak hedefini Dünya’nın 5’inci çimento üretim şirketi olarak belirlemiştir.

Enerji sektöründe iddialı ve çeşitlenmiş portföy

Portföy çeşitliğini geliştirmenin yanı sıra ve dağıtım sektörü başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki şirketlerimizle sinerji sağlayacağı vizyonundan hareket edilerek, Mart ayında akaryakıt ve madeni yağ dağıtım sektörüne TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alınmıştır. Bu adımla enerji sektörüne güçlü ve kapsamlı giriş yapan OYAK, Ağustos ayında verimliliği ve operasyonel kârı artırmak adına TOTAL ve M Oil istasyonlarını, Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirmiştir.

TOTAL ve M Oil bayi ağı Türkiye’nin 79 şehrine yayılmıştır. 2020 yılında 900 adet istasyondan 2,2 milyon metreküp LPG satışı gerçekleştirilmiştir.

Güzel Enerji ile birlikte enerji sektörünün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, Milangaz’ın satın alınmasıyla dünyanın en büyük birinci otogaz pazarı olan Türkiye’de LPG dağıtım işine de girilerek bu alanda “lider oyuncu” olma yolculuğundaki saç ayağı tamamlanmıştır.

Milangaz ile 20 noktada 130.000 m3’lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olmuş bulunuyoruz. Hedefimiz, Milangaz’ın devralınması sonucunda otogazda %10 ve tüp gazda %19 mertebesine ulaşan pazar paylarımızı daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamaktır.

Kimya sektöründeki başarılarımız kıtaları aşıyor.

Geçen yılın son birleşmesi kimya sektöründe gerçekleşmiştir. Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığımız Avusturyalı Chemson “Akdeniz Chemson” markası altında birleştirilmiştir. Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile 500 milyon USD’lik satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi olmuştur.

İlk büyük yatırımını Çin’e PVC fabrikası kurarak gerçekleştiren Akdeniz Chemson, İzmir’de faaliyete geçen yeni çinko borat işletmesinin ilk fazını da devreye alarak, yılda 3 bin ton çinko borat üretmeyi hedeflemektedir. Böylelikle dünyanın sayılı alev geciktirici kimyasal üreticilerinden birine dönüşen Akdeniz Chemson, yatırımın ikinci fazı bittiğinde mevcut üretim kapasitesine ilaveten yılda 6 bin ton çinko borat da üretecektir.

Dünyanın bir ucundan diğerinde üretim yapan ve sektöründe 100 yıllık bir tecrübeye sahip olan Almatis iştirakimiz 2020 yılında yeni başarılara imza atmıştır.

Çin’den Brezilya’ya ve Hindistan’a uzanan bir coğrafyada faaliyet gösteren şirketimiz pandemiden doğal afetlere kadar sayısız zorluğu başarıyla yönetmiş; üretimi bir çok kez sekteye uğramasına karşın yılı kârlı bir operasyonla kapatarak işkolundaki konumunu perçinlemiştir.

Otomobil ihracatında sürdürülebilir liderlik

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, pandeminin arz ettiği zorluklara rağmen üretim ve ihracattaki liderliğini sürdürmüştür. 

OYAK Renault, 2020’de 308.568 adet otomobil, 431.337 adet motor üretimi gerçekleştirmiş; 211.954 adetlik ihracatıyla Türkiye’nin otomobil ihracatındaki liderliğini pekiştirmiştir.

MAİS, 2020 yılında da otomobil pazar liderliğini sürdürmüştür. 124.810 adet otomobil ve 7.524 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 132.334 adetlik satışa ulaşan MAİS’in pazar payı %17,1 olurken, yılı binek otomobil pazarında lider, toplam pazarda ise ikinci olarak tamamlamıştır. 2020 yılının bir diğer önemli gelişmesi 15.706 üyemizin faydalandığı araç kampanyamız olmuştur.

Küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya aday liman projesi

İnşası sona yaklaşan yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 235 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı projesi faaliyete geçtiğinde küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olacaktır.

Özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan intermodal taşıma modunu başarıyla kullanan OMSAN Lojistik, müşteri portföyüne uygun hatlar ve karşılıklı yük planlaması ile bu alandaki faaliyetlerine hız vermiştir. OMSAN Lojistik, farklı alanlarda yaşanan krizlerde denizyolu, karayolu ve demiryolu gibi tüm taşıma modlarında entegre hizmet sunabiliyor olmanın avantajını kullanmış, denizyolunda yıllık 5 milyon ton üzerinde yük taşıması gerçekleştirmeyi başarmıştır.

2020 Yılının En Büyük Halka Arzı OYAK Yatırım’dan

Sermaye piyasasının lider oyuncularından OYAK Yatırım, 2020 yılında ulaştığı 249 milyar TL işlem hacmi ile bir rekora imza atmış ve yılın en büyük halka arzını gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda özsermayesini 4 kat artıran Şirketimiz, tarihinin en yüksek özsermaye seviyesine de ulaşmıştır. SPK tarafından “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilen OYAK Yatırım, sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak konumlanmaktadır. 

Sigortacılıkta yeni bir eşik: Lloyds yetkili brokerliği

OYAK Finans Şirketleri; kurumsal ve bireysel bankacılık alanında OYAK ANKER Bank, aracı kurumlar sektöründe OYAK Yatırım, OYAK Yatırım Ortaklığı ve OYAK Portföy, sigorta ve reasürans brokerliği alanında ise OYAK Grup Sigorta ile faaliyet göstermektedir. 

2020 yılı Nisan ayı itibarıyla dünyanın lider ve en köklü sigorta ve reasürans piyasası Lloyd’s bünyesinde iş yapma lisansı alan ve yetkili broker olarak katılan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., bu atılımıyla benzersiz bir küresel sigorta uzmanlığı havuzuna direkt erişim hakkı kazanmıştır. Şirketimiz, İngiliz menşeli Lloyd’s un yetkili brokeri statüsünü kazanarak küresel piyasalardaki yerini de güçlendirmiştir.

Küresel oyuncu

Hektaş, 2020 yılı başında stratejik hedefleri ve vizyoner yaklaşımı doğrultusunda adımlar atmış, ilk olarak bitki koruma sektöründe faaliyet gösteren Sunset Kimya’yı bünyesine katmıştır. 2020’nin son aylarında ise küresel iklim değişikliğinin etkilerinden kuraklığa karşı toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventis Technologies’i de bünyesine katarak ülkemiz adına stratejik bir yatırıma daha imza atmıştır.

Hektaş’ın global vizyonuna ve ihracat atağına önemli katkı sağladığı bir diğer stratejik yatırımı hayvancılık alanında gerçekleşmiştir. Hektaş, Covid-19 ile insan sağlığı kadar hayvan sağlığının da öneminin arttığı dönemde veteriner tıbbi ürün üretimi yapan Arma İlaç’ı bünyesine katarak sahip olduğu veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklanmıştır.

Hektaş ayrıca, pandeminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesine katkıda bulunmak için Hek-off ve Hekpak gibi dezenfektan markalarını da piyasaya sürmüştür.

Tarım ve hayvancılığı insanlığın ortak geleceği için stratejik sektör ilan eden OYAK, Hektaş ile tarımsal Ar‑Ge’de Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olacak Orhangazi Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi inşasına devam etmektedir.

Hektaş, ziraat mühendisleri ve danışmanların üretici ziyaretlerini asgari düzeye indirmesiyle dijital Hektaş Akıllı Asistan hizmetini üreticilerle buluşturmuştur.

2020 yılının diğer bir önemli atılımı hayata geçireceğimiz karbon siyahı yatırımıdır. Türkiye’nin bu ölçekte ilk tesisi olacak karbon siyahı yatırımı için sağlanan teşvik ve proje planı bu çalışmanın kilit değerdeki kilometre taşıdır.

Karbon siyahı, kullanıldığı üründe esneklik, dayanıklılık, siyah renk ve iletkenlik özelliklerini güçlendirmekte; araç lastiğinden kauçuğa, boyadan elektronik sektörlerine kadar birçok farklı sahada değerli bir hammadde olarak kullanılmaktadır.

Hatay’da inşa edeceğimiz karbon siyahı tesisi, ülkemiz ekonomisine net döviz katkısı sağlayacak olup ülkemizin rekabet gücüne güç katacaktır. 2023 yılında üretime geçirmeyi hedeflediğimiz bu yatırımımızın, 3 Aralık 2020 tarihli ve 3274 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile proje bazlı teşvik kapsamında desteklenmesine de karar verilmiştir.

OYAK ekosistemle sıfır atık etki alanımızı genişletiyoruz.

OYAK ekosistem Sıfır Atık Projemizi bütüncül bir bakış açısıyla israfın önlenmesi ve kaynaklarımızın verimli kullanılmasına yönelik top yekûn olarak başlattık ve sorumlu liderlik anlayışıyla yürütüyoruz. 2020 yılında OYAK Grup Şirketlerinde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve çalışanlarımızla ailelerinin bilinçlendirilmesi sayesinde projemizin etki alanını daha da genişlettik.

OYAK’ın gelecek nesilleri koruma misyonuyla yola çıktığı OYAK ekosistem Sıfır Atık Projesi kapsamında OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde yürütülen çalışmalar, Birleşmiş Milletler tarafından iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele etmek, kaynakları verimli kullanmak, sürdürülebilir tüketim ve üretim yöntemleri geliştirmek için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunmaktadır.

OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde, önümüzdeki yıllarda da sıfır atık yaklaşımını daha fazla kişiye ulaştırmaya, sürdürülebilir bir kültür değişimi yaratmaya, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranmaya devam edeceğiz.

60 yıllık öncü ve örnek model

Eşi benzeri görülmemiş bir yılın ardından, aşılamanın hızlanarak yaygınlaşmasıyla pandemiyle mücadelede edinilen tecrübeyle, küresel ekonomide 2021’in özellikle ikinci yarısında bir toparlanma beklenmektedir. 

2021’de 60’ıncı yılını kutlayacak olan OYAK, dün olduğu gibi yarın da üyelerinin birikimlerini dünyanın dört bir yanında verimli alanlarda değerlendirmeye ve Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. 

60 yıllık köklü ve kurumsal bir kültürünün temsilcisi olan OYAK, dinamik organizasyon yapısının yanı sıra nitelikli insan kaynağından aldığı güçle, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ulusal ve uluslararası piyasalarda öncü ve örnek bir model olmayı sürdürecektir.

Kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden ayrılmaksızın, şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir yaklaşımla yöneterek rekabet gücümüzü uluslararası arenada artırmaya, tüm faaliyetlerimizde üye menfaatini gözetmeye devam edeceğiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.” sözü, temel dayanağımız olmayı sürdürecektir.

Önümüzdeki dönemde de üyelerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğiyle başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize olan inancımızla, girişimlerimizin OYAK’a hayırlı olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM

Genel Müdür