Menü
ENGLISH

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve Saygın İş Ortaklarımız,

2019 yılı global ölçekte devam eden ticaret savaşları, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci, küresel jeopolitik riskler gibi önemli etkenlerden dolayı ekonomik büyümenin nispeten düşük bir tempoda seyrettiği bir yıl olmuştur. Dünya genelinde merkez bankalarının ekonomik büyümeyi desteklemek için faiz indirimlerine gitmeleri, büyüme hızının daha da düşmesine engel olmuş, düşük faiz ve bol likidite politikaları da finansal piyasalardaki beklentilerin yıl boyunca güçlü kalmasını sağlamıştır. Ancak yılın sonlarında ortaya çıkan COVID-19 salgınının tüm dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyeceği beklentisi oluşmuştur.

2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından makro ekonomik dengelerin yeniden tesis edilmeye çalışıldığı bir yıl olmuştur. Dış ticaret açığındaki daralma ve güçlü turizm gelirlerinin etkisiyle cari işlemler dengesinde iyileşme gözlenmiş, enflasyon ve faiz oranlarında da önemli düşüşler kaydedilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Merkez Bankası politika faizini %24’ten sene sonunda %12’ye kadar indirmiştir. Bir önceki yıl %20,3 olan yıllık tüketici fiyatları enflasyonu, 2019 sonunda %11,8 seviyesine gerilemiştir.

OYAK olarak bu dönemde, daha önce de olduğu gibi sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm kaynaklarımızı etkin kullanarak, yarattığımız değeri en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için aralıksız çalıştığımıza bu vesile ile tekrar değinmek isterim.

Türkiye’nin en köklü ve en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu Türkiye’nin en köklü ve en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, finansal dalgalanmalara karşı çevikliğini defalarca ispatlamış profesyonel yönetim yaklaşımı ve sağlam finansal yapısıyla 2019 yılı faaliyet döneminde de önemli bir performansa imza atmıştır.

2019 yıl sonu itibarıyla toplam konsolide varlıklarını %16,5 artışla 118,3 milyar TL’ye yükselten OYAK’ın, kurum konsolide net varlığı 47,6 milyar TL, toplam dağıtıma esas kaynağı ise 8,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkemize duyduğumuz güven ve köklü geçmişimizden aldığımız güçle dünyada ve ülkemizde reel sektör açısından zorlu geçen bir yılı daha geride bırakan OYAK, 2019 faaliyet döneminde de %20,5’lik nema oranı ile üyelerinin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonunu sürdürmüştür. Gösterdiği finansal ve operasyonel performansla fark yaratan OYAK, konsolide hasılatını bir önceki yıla kıyasla %3,6 artırarak 48,8 milyar TL’ye yükseltmiş, bunun yanı sıra 8,9 milyar TL faaliyet kârı açıklamıştır. Sayıları 32 bini aşan nitelikli insan kaynağıyla, dünya genelinde 23 ayrı ülkede ve Türkiye’nin yedi bölgesinde gösterdiği faaliyetlerle küresel bir marka olan OYAK, 2019 yılı faaliyet döneminde de değişime ayak uyduran, yenilikçi ve rekabetçi anlayışını sürdürmüştür. Grup Şirketlerini bu anlayışla yöneterek üyelerinin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik girişimlerde bulunan OYAK, aynı zamanda ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratmaya devam etmiştir.

Faaliyet gösterilen tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınma

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda OYAK, 2019 yıl sonu itibarıyla 4,9 milyar ABD Doları düzeyinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin “ihracat rekortmenleri” arasında yer alma geleneğini başarıyla sürdürmüştür.

Türkiye ekonomisine her alanda değer katmaya odaklanan OYAK, Grup Şirketleriyle beraber toplam 9,1 milyar TL vergi ödemiştir. Uygulama birlikteliğini esas alan, kapsayıcı, yenilikçi ve rekabetçi yaklaşımlar sayesinde 2019 faaliyet döneminde de finansal kârlılığından ve operasyonel verimliliğinden ödün vermeyen OYAK, grup sinerjisini ve dinamizmini verimli projelere dönüştürmeyi başarmıştır.

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi

Dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasında yer alan OYAK Maden Metalürji Grubu’nun 2019 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7,9 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmış, aynı dönem itibarıyla satış hasılatı ise 4,8 milyar ABD Doları olmuştur. Toplam satışlarının %20,2’sini ihracat yoluyla gerçekleştiren Grup, elde ettiği yaklaşık 1 milyar ABD Doları ihracat geliri ile ticaret savaşları ve korumacılığın oldukça yoğun şekilde etkilerini gösterdiği bir dönemde ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olmasının yanı sıra çelik sektöründe küresel bir marka olan OYAK Maden Metalürji Grubu, 2019 faaliyet döneminde 8.608 bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %26’sını tek başına gerçekleştirmiştir. OYAK Maden Metalürji Grubu; profesyonel iş kültürü, yüksek katma değerli ürün gamı, verimliliği esas alan Ar-Ge uygulamaları ile rekabet üstünlüklerinden güç alarak önümüzdeki dönemde de iç piyasanın yanı sıra küresel pazarlarda da başarısını sürdürecektir.

Stratejik öneme haiz ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik ve zırh çeliği üretiminde öncü olan, Finlandiya ve Polonya’da üretim tesisleri bulunan Miilux şirketiyle hisse ortaklığı gerçekleştiren OYAK, 25 Şubat 2019 tarihinde şirketin %70 hissesini satın alarak önemli bir iş geliştirmeye imza atmış ve Şirket’in Manisa Tesisi faaliyetlerine başlamıştır.

Çimento sektöründe bölgesel güç

Türkiye, Portekiz, Cape Verde, Fildişi Sahili ve Romanya’da faaliyet gösteren OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, 2019 yılında da faaliyet gösterdiği alanlarda lider konumunu koruyarak OYAK’a güç katmaya devam etmiştir. İleri teknolojiyle donatılmış üretim altyapısının yanı sıra Ar-Ge yetkinliğiyle rakipleri karşısında fark yaratan OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, Türkiye ve yurt dışında yılda 32,6 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile 2020 yılında da bölgesel güç olmanın yanı sıra dünya ölçeğinde bir oyuncu olma yolunda stratejik adımlar atmayı sürdürecektir. Bünyesinde çimento, beton, kağıt üretimi ve satışı faaliyetlerini gerçekleştiren Grup, 2019 yıl sonu itibarıyla atık ısıdan ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde ortaya koyduğu sonuçlarla operasyonel anlamda yetkinliğini bir kez daha kanıtlamıştır.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, küresel bir oyuncu olma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atarak Avrupa’nın en büyük çimento markalarından CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını 17 Ocak 2019 tarihinde satın almıştır. Gösterdiği önemli performansla son üç yıl içinde çimento kapasitesini %52 oranında artırırken, bu önemli satın almanın da getirdiği sinerjiyle önümüzdeki dönemde gücünü daha da pekiştirecek ve çimento sektöründeki hedeflerine sağlam adımlarla yürüyecektir.

Türk otomotiv sanayiinin tartışılmaz lideri

Ülkemiz otomotiv sektöründe Renault markası ile özdeşleşen OYAK Otomotiv Lojistik Grubu, 2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye toplam otomobil üretiminden %34,9 oranında pay alarak sektördeki liderliğini sürdürmüştür. Bünyesindeki şirketler aracılığıyla; OYAK Renault ile otomobil, motor ve mekanik aksam üretimi, MAİS ile otomobil ve hafif ticari araç satışı ve satış sonrası hizmetleri; ORFİN ile otomobil finansmanı ve ORF ile de kurumsal firmaların araç kiralama işlemlerine aracılık hizmeti sunmaktadır. Grubun, entegre yönetim yaklaşımıyla piyasalardaki dalgalanmalara rağmen başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmasının gururunu yaşamaktayız.

MAİS, Türkiye otomotiv pazarında gerçekleştirdiği toplam 84.983 adet araç satışı (Renault+Dacia) ve %17,7’lik pazar payı ile ikinci konumda yer alırken, OYAK Renault 295.275 adetlik ihracat ile de Türkiye otomobil ihracatında birinci sırada bulunmaktadır. MAİS, 78.201 adetlik satış ile sektör liderliğini sürdürürken, OYAK Renault, aralıksız 20 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen binek otomobil markası olma geleneğini bu yıl da devam ettirmiştir.

Kara, deniz, hava ve demir yolu operasyonlarıyla lojistik sektöründe faaliyet gösteren Grup Şirketi OMSAN; otomotiv, demir çelik, çimento, inşaat, akaryakıt, tekstil, perakende, gıda ve iletişim başta olmak üzere, birçok sektörün öncü firmalarına yurt içi ve yurt dışında sağladığı lojistik hizmetleri ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına uçtan uca cevap vermektedir.

Lojistik sektöründe, yatırım ve ihracat için daha fazla fırsat yaratmak üzere uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek bu alanda uluslararası bankalarla yapılan kredi anlaşmalarıyla Türkiye’ye yeni yatırımlar getirdik. Bu açıdan önemli bir eşik olarak gördüğümüz, Ro-Ro taşımacılığında dünya genelinde %16’lık pazar payına sahip Japon NYK Grup ile ortak girişimimiz olan yıllık 780 bin adet araç elleçleme kapasitesine sahip OYAK Port Projesi’nin Ocak 2021’de tamamlanmasını planlamaktayız. Projenin devreye alınmasıyla birlikte gerek Grubumuza gerekse ülke ekonomisine önemli faydalar sağlanacak, Türkiye’de global bir liman işletmecisi ile ortaklaşa yapılan ve işletilen ilk Ro-Ro limanı olacaktır.

Finans sektöründe güvenin adresi

OYAK Finans Grubu; kurumsal ve bireysel bankacılık alanında OYAK ANKER Bank, aracı kurumlar sektöründe OYAK Yatırım, OYAK Yatırım Ortaklığı ve OYAK Portföy, sigorta ve reasürans brokerliği alanında ise OYAK Grup Sigorta ile faaliyet göstermektedir. Grubumuz, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın 2019 yılında da müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi ve yüksek teknoloji içeren hizmet kalitesiyle faaliyetlerine hız kesmeksizin devam etmiştir. Üçüncü kişi ve kuruluşların yanı sıra diğer Grup Şirketlerine de hizmet vererek, Grup içinde sinerjinin ve finansal alanlarda etkinliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

OYAK Finans Grubu, gelirlerini istikrarlı bir biçimde artırmış ve müşteri tabanını genişletmeyi sürdürmüştür. Yetkin insan kaynağı ve güçlü finansal temelleriyle ön plana çıkan Grup, önümüzdeki dönemde de hizmet kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeksizin, sektörün içinde bulunduğu dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalarıyla bu alanda da öncü kuruluşlardan olacaktır.

Kimya sektöründe yarım asırlık tecrübe

Sektöründe yarım asırlık bir tecrübenin temsilcisi olan OYAK Kimya Grubu, bünyesindeki Almatis, Akdeniz Kimya, ve Chemson gibi güçlü global markalarıyla kesintisiz başarı çizgisini 2019 faaliyet dönemine de taşımıştır. Yıllık 300 bin ton PVC polimer kimyasal katkı malzemesi üretim kapasitesiyle PVC sanayiinde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Grup, Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla da ürün gamını genişletmeye devam etmiştir. Özellikli alümina ve alümina bazlı ürünlerin geliştirilmesinde öncü olan Grup, 2019 faaliyet döneminde yıllık 600 bin tondan fazla üretim kapasitesi ile küresel ölçekte ana tedarikçi konumunu pekiştirmiştir.

OYAK, Türkiye ekonomisinin tamamen dışa bağımlı olduğu bir alanı daha sahiplenerek, lastik sanayi başta olmak üzere kauçuk ve boya endüstrisi ile özel elektronik ürünler gibi pek çok alanda kullanılan, Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek “karbon siyahı üretim tesisi” kurma çalışmalarına da başlamıştır.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren girişim sermayesi (startup) şirketimiz MicroMedicine’ın, Sorterra kan ayrıştırma ürününün geliştirilmesi sürecinde önemli bir adım daha atılmış, 2019 yılında FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) Class-I listelemesi tamamlanmış ve CE markası onayı alınmıştır. OYAK Kimya Grubu, tecrübesi ve uzmanlığının yanı sıra stratejik ürün gamıyla önümüzdeki dönemde de OYAK’ın değer zincirine katkısını sürdürecektir.

Tarım Hayvancılık Grubu geliştirdiği uygulamalarla Türk çiftçisinin yanında

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi Hektaş, 2019 faaliyet döneminde de akıllı tarım uygulamalarıyla ülkemizin son dönemdeki en önemli ihtiyaçları arasında yer alan; insana, çevreye ve doğaya saygılı sürdürülebilir tarım uygulamaları ile öncü olmaya devam etmiştir. 2019 faaliyet döneminde Gebze Üretim Tesisi’nde 14,4 bin ton, FNC Tarım (Niğde) Üretim Tesisi’nde 4,5 bin ton üretim gerçekleştiren Hektaş, toplam üretim miktarını %7 oranında artışla 18,9 bin tona, organomineral gübre üretimini ise %297 oranında artışla 31,3 bin tona yükseltmiştir. Geliştirdiği Akıllı Tarım uygulamaları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin her zaman yanında olmayı ilke edinen Hektaş, yenilikçi ürünlere yönelik güçlü uluslararası iş birlikleri gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye çapındaki satış-pazarlama ağını etkin bir biçimde kullanmaya 2019 faaliyet döneminde de devam etmiştir.

Bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve akıllı tarım alanlarında gösterdiği faaliyetlere ilişkin Ar-Ge çalışmalarını Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezinde sürdüren Grup, Bursa Orhangazi’de gerçekleştirmek istediği yatırım projesiyle dünya ölçeğinde bir teknolojik tarım merkezini ülkemiz tarım sektörünün hizmetine açmayı planlamaktadır.

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu, ülkemizin ekolojik yapısına uygun 350’den fazla ürünüyle önümüzdeki dönemde de Türk tarımının gelişimine desteğini var gücüyle devam ettirecektir.

Türkiye için “Enerji” üretmeye devam

Türkiye’nin en büyük uluslararası yatırımlarından biri olan 1.320 MW kurulu güce sahip İSKEN Enerji Santrali’ni ve tedarik lisansı sahibi OYAK Enerji’yi bünyesinde bulunduran OYAK Enerji Grubu, 2019 faaliyet döneminde Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü karşılamıştır. Grup Şirketlerimize yönelik kesintisiz enerji tedariki faaliyetimiz ise “OYAK Sinerjisi”ni pekiştiren önemli bir rekabet üstünlüğüne dönüşmüştür.

Hayata değer katan gayrimenkul yatırımları

OYAK Hizmet Grubu şirketlerinden OYAK İnşaat, 2019 faaliyet döneminde de portföyünde bulunan seçkin gayrimenkullerle üyelerinin hayatına değer katacak prestijli gayrimenkul projeleri geliştirmeye devam etmiştir. Üyelerimizin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla hayata geçirilen 1.876 konutluk OYAK Göksupark Konut Projesi’nin %90’ı tamamlanırken, Ankara’nın Sincan ilçesinde 375 konuttan oluşan Seyirce Konut Projesi’nde ruhsat alınmış, OYAK Dragos Proje alanında 414 adet konut, 156 adet ofis ve 10 adet ticari alandan oluşan karma kullanım projemizin inşaatına Nisan 2019 tarihinde başlanmıştır. İzmir Urla Bademler’deki 370 bin m2 gayrimenkulün uygulama imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanırken, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesinde yer alan 12.160 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul, TOKİ’den satın alınarak kiraya verilmiştir. Gayrimenkul geliştirme alanında da dijital dönüşüm sürecini başarıyla hayata geçiren OYAK, dijital veri tabanlı Gayrimenkul Faaliyetleri Yönetim Sistemi ile Grup Şirketlerine ait yaklaşık 15.000 adet veri ve 40 milyon m2 alan bilgisini sisteme girmiştir.

OYAK Grubu olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyoruz

OYAK Grubu, hem üye birikimlerini geleceğe taşımak hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için tüm Grup Şirketlerini kapsayan bir sürdürülebilirlik ekosistemi oluşturmuştur. Kendi bünyesindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yürüten OYAK, mevcut 17 amaçtan 14’ünü aktif bir biçimde desteklediğini paydaşlarının dikkatine sunmuştur. Grubumuz çalışanlarının aktif katılımıyla, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleden etkin doğal kaynak kullanım stratejilerine, çalışanlarına yönelik sürekli gelişim imkanlarından toplum gelişim programlarına kadar farklı alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarına imza atmayı temel öncelikleri arasında görmüştür.

Kendi Kategorisinde Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’ni alan ilk kuruluş

OYAK olarak geleceğimize yön verecek kararları alırken sadece bugünü değil, yarını da planlıyor, sürdürülebilir uygulamalarımızla geleceği inşa ediyoruz. Dünya kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir yönetimi anlayışıyla, ekonomik ve ekolojik katkı sağlayacak tüm projelerimizi hayata geçirdiğimiz OYAK ekosistemin ilk adımı olan “Sıfır Atık Projesi” ile atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına tüm Grup Şirketlerimiz ile birlikte katkı sağladığımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da tescillenen bu proje ile kendi kategorisinde Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi’ni alan ilk kuruluş olmaya hak kazandık. OYAK çalışanları başta olmak üzere, üyelerimiz ve üyelerimizin aileleriyle, OYAK’ın etki alanındaki yaklaşık 1,5 milyon kişiye dokunmayı hedeflediğimiz proje ile ayrıca israfın önlenmesi ve kaynak verimliliği konularında toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm Grup faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş güvenliğinin tüm Grup faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul gören standartlara uyumun sağlanması hedeflerini gözetiyoruz.

OYAK, politika ve stratejileri doğrultusunda benimsediği “sıfır kaza” hedefini 2019 yılında da sürdürmek için yoğun çaba harcamış, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalara öncülük etmiştir.

OYAK’ın kurumsal itibarını gösteren “Gurur Projeleri” Türkiye’nin en köklü iş kültürüne sahip kuruluşları arasında yer alan OYAK, 2019 faaliyet dönemde de profesyonel yönetim anlayışının göstergesi olan “Gurur Projelerini” sürdürmüştür.

Kurumsal Sadakat Projemiz kapsamında farklı alanlarda Grubumuza üstün nitelikte değer katan çalışanlarımız ödüllendirilirken, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz, uluslararası yaygınlığı olan İK dijitalizasyon sistemleriyle rekabet edebilecek OYAK DijitalİK Projesi ile tüm insan kaynakları süreçlerimiz dijitalleştirilerek önemli oranda verimlilik artışı yakalanmıştır. OYAK Ailesi’ne özel olarak hayata geçirilen OYAK Platform aracılığıyla; OYAK Sağlık Platformu (OSP) Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına, OYAK Eğitim İndirimlerine, üyelere yönelik faaliyet gösteren OYAK Grup Şirketleri hizmet ve ürünlerine kolay erişim imkanı tanınmıştır. OYAK olarak dijital dönüşüm sürecinin sağladığı imkanlardan yararlanarak önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızla iletişimimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.

2019 yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımları atmasının üzerinden 100 yıl geçtiği bir dönemdi. Biz de 60 yıla yaklaşan köklü bir iş kültürünün temsilcisi OYAK olarak, dinamik organizasyon yapımızın yanı sıra nitelikli insan kaynağımızdan aldığımız güçle, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yurt içi ve uluslararası piyasalarda öncü olmayı sürdüreceğiz. Üyelerinin birikimlerine değer katma ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olma hedefinden hiçbir koşulda vazgeçmeyecek olan OYAK, günümüz iş dünyamızın gereklerine uygun olarak dijital dönüşüm ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarına kesintisiz devam edecektir. Üyelerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğiyle başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak sürmesi dileğiyle,

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM
Genel Müdür