Menü
ENGLISH

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız ve saygın iş ortaklarımız,

Dünya ekonomisi, 2018 yılında, genel olarak sıkılaşan küresel likidite koşulları altında, büyümeyi daha yavaş ivmeyle de olsa sürdürmeyi başarmıştır. Bununla birlikte, yeni yılın görünümünde; ticaret savaşları, yüksek borç oranları ve Çin’den gelen yavaşlama sinyalleri gibi faktörler nedeniyle, küresel büyümeye dair aşağı yönlü riskler ön plana çıkmıştır.

ABD ekonomisi yılı %2,9 büyüme ile kapatırken, kırılganlığını sürdüren Avro Bölgesi’nde büyüme %1,8’de kalmıştır. Son dönemde gözle görülür bir yavaşlama sergileyen Çin ekonomisi %6,6 civarında büyürken, ticaret savaşlarının ve kur artışının diğer gelişmekte olan ülkelere etkisi daha büyük olmuştur.

Yurt içinde ise, 2017 yılını %7,4 ile güçlü büyümeyle tamamlayan ekonomimiz, 2018 yılında da gelişen ülkeler içerisindeki cazibesini koruyarak büyümesini sürdürmüştür. Bununla birlikte, hem sıkılaşan likidite koşulları hem de kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, büyüme oranlarında yavaşlama gözlenmiştir. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde, sahip olduğu dinamizmle yüksek büyüme oranlarını tekrardan yakalayacağına dair inancımız tamdır.

Türkiye’nin en köklü ve en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye ekonomisine yön vermiş yetişmiş insan kaynağı ve güçlü finansal yapısıyla yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeden büyümesini sürdürmüştür.

Toplam konsolide varlıklarını %37 artışla 101,5 milyar TL’ye yükselten OYAK, kurumsal konsolide net varlığını 40,7 milyar TL’ye, toplam dağıtıma esas kaynağını ise 12,2 milyar TL’ye yükseltmiştir. Yıllardır aralıksız bir şekilde üye birikimlerine enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı sürdüren OYAK, bu yıl da kazandırmaya devam etmiş, üyelerine %42,2 nema sağlamıştır. OYAK, konsolide hasılatını bir önceki yıla göre %27 artırarak 47,1 milyar TL’ye yükseltmiş, 11,9 milyar TL faaliyet kârı elde etmiştir.

32 bine yakın çalışanıyla Türkiye’nin 7 bölgesinde ve dünyanın 21 ülkesinde faaliyet gösteren OYAK, Grup Şirketlerinin başarılı performansı sayesinde üyelerinin birikimlerine ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alma hedefiyle hareket eden OYAK, 4,7 milyar ABD Doları düzeyinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin ihracat rekortmenleri arasında yer almıştır. OYAK, Grup Şirketleriyle beraber ödediği toplam 11,0 milyar TL vergi ile Türkiye’nin gelişiminde pay sahibi olmuştur.

OYAK, 2018 yılında da Grup Şirketlerinin operasyonlarının ve kârlılıklarının sürdürülebilirliğine yönelik yatırımlar yaparak büyümeye devam etmiştir. 2018 faaliyet dönemi, Grup sinerjisine yönelik faaliyetlerin geliştirildiği, verimliliğin artırıldığı bir yıl olmuştur. Sektör başkanlıklarının yeniden yapılandırılması ile etkin yönetim modeli oluşturulmuş, Grup genelindeki insan kaynakları uygulamalarında standardizasyona gidilmiş, tüm şirketlerde maliyet kontrol çalışmaları sürekli hale getirilerek, önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

İhracatta yeni bir rekor

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre demir çelik üreticisi ve dünyanın da sayılı çelik üreticilerinden birisi olarak OYAK Maden Metalürji Grubu, 2018 yılında dünya çelik sektörü ortalamalarının çok üzerinde bir kapasite kullanımı ile 9,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiş, Türkiye toplam üretiminin %25’ini tek başına karşılamıştır.

Yıl içinde toplam 8,40 milyon ton nihai ürün satışı gerçekleştiren OYAK Maden Metalürji Grubu, geliştirilen yeni kalite, ebat ve uygulamalar ile yeni ürün satışını 870 bin tona taşımıştır.

Aktif büyüklüğü yaklaşık 8 milyar ABD Doları’na ulaşan Grup, 5,6 milyar ABD Doları satış hasılatı elde etmiş, toplam satışların %19’unu oluşturan 1,1 milyar ABD Doları tutarında ihracatla yeni bir rekora imza atmıştır.

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde ileri teknoloji demir çelik ve ürün proseslerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge Merkezi’ni hizmete açan Grup, yeni rekorlarla dünyada ülkemizin adından söz ettirmeye devam edecektir.

Çimento sektöründe tarihi adımlar

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu, 2018 yılında gerçekleştirdiği stratejik yatırım ve ortaklıklarla uluslararası faaliyet gösteren bir yapıya ulaşmıştır. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda 26 Ekim 2018 tarihinde Avrupa’nın en eski ve köklü çimento oyuncularından olan Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonları ile marka ve patent kullanım haklarının satın alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu yatırımla OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu’nun çimento öğütme kapasitesi 22 milyon tondan 31,3 milyon tona yükselmiştir. Bu anlaşmayla birlikte, Global Cement Top 100 Report listesinde ilk 20’de yer alan OYAK Çimento, önümüzdeki dönemlerde daha üst sıralara tırmanmaya devam edecektir.

OYAK, 2018 yılında Türkiye çimento sektöründe tarihi bir adım daha atarak Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company (TCC) ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. OYAK ve TCC arasındaki bu işbirliği, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerine uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlayacaktır.

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri kapsamında, operasyonel verilerin tek bir alanda toplanarak analiz edilmesi ve öğrenen sistemler, istatistiksel tahmin altyapısı, merkezi veri arşivi yatırımlarını gerçekleştiren Grup, tamamlanarak devreye alınan Adana Çimento Yeni Beyaz Klinker Üretim Hattı, Ünye Çimento Ön Isıtıcı Kule Modifikasyonu ve Ünye Çimento Evsel Atıktan Alternatif Yakıt Hazırlama Tesisi, Mardin Çimento Güneş Enerjisi Santrali, Denizli Çimento Alternatif Yakıt Tesisleri ve Sevk Sistemleri yatırımları; devam eden Aslan Çimento Döner Fırın Hattı Modernizasyonu, Bolu Çimento Ön Isıtma Kulesi Modernizasyonu yatırımları ile verimliliğini ve kârlılığını artırmaya devam edecektir.

Ayrıca “Geleceği İnşa Et!” sloganıyla yola çıkan Grup, gerçekleştirdiği Yeni Mezun İşe Alım Programı kapsamında toplam 10 binin üzerinde kişiden oluşan aday havuzu içerisinden seçilen 19 kişilik genç ve dinamik yetenek ile beşeri sermayesini güçlendirmiş, oldukça zorlu bir işe alım sürecini başarıyla tamamlayan genç arkadaşlarımız 18 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Grup bünyesindeki görevlerine başlamıştır.

Otomotiv sektöründe lideriz

OYAK ile Renault Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerini düzenleyen Ortaklar Anlaşması ve ortaklığa konu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin bağlı diğer anlaşmaların yenilenme çalışmaları tamamlanarak 26 Haziran 2018 tarihinde 27 yıl süre ile yenilenmiştir.

OYAK; OYAK Renault ile otomobil, motor ve mekanik aksam üretimi, MAİS ile otomotiv satışı, ORFİN ile otomobil finansmanı faaliyetleri ile sektördeki liderliğini 2018 yılında da sürdürmüştür.

Otomotiv pazarındaki %35 oranındaki daralmaya rağmen, MAİS, 115,8 bin araç satışı ve %18,6 pazar payı ile pazar liderliğini sürdürmüş; OYAK-Renault, toplam otomobil üretiminde %32,8 pay ile liderliğini korumuş, 280,4 bin adet ihracat ile otomobil ihracatında birinci, otomotiv endüstrisi ihracat sıralamasında beşinci olmuştur.

Otomobil lojistiği sektöründeki daralmaya rağmen, lojistik sektördeki öncü şirketimiz OMSAN Lojistik %32 pazar payı ile liderliğini sürdürmüştür. Demiryolu Özelleşme Kanunu sonrası ilk özel demiryolu işletmeci firması unvanını alan OMSAN Lojistik, vermiş olduğu hizmetleri çeşitlendirerek hem OYAK Grup Şirketlerine hem de üçüncü şahıs müşterilere entegre taşıma modülleri kullanarak alternatif çözüm ortaklığı sağlamıştır.

Liman işletmeciliği alanındaki Grup Şirketimiz OYAK Liman, Japon NYK firması ile %55 OYAK Liman - %45 NYK ortaklı OYAK NYK Ro-Ro Liman İşletmeleri A.Ş.’yi kurmuştur. Şirket’in Yarımca’da 235 bin m2’lik yüksek kapasiteli Ro-Ro Terminali kurması için gereken izin ve tasarım süreçleri tamamlanmıştır.

Finans sektöründe istikrarlı büyüme

Finansal piyasalardaki yüksek volatilite ve risk alma iştahındaki düşüşe rağmen, Finans Grubu gelirlerindeki kademeli artış 2018 yılında da devam etmiş, müşteri portföyünde artış sağlanmıştır.        

Grup şirketlerinin sermaye piyasalarına ilişkin dışardan aldığı bazı hizmetler OYAK Yatırım Ortaklığı tarafından temin edilmeye başlamış ve bu sayede şirketlerin ilave finansman kaynağına ulaşmasında kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde OYAK Portföy Yönetimi tarafından Grup Şirketlerinin tahvillerine yatırım yapabilecek serbest fon kurulmuştur.

Kimya sektöründe küresel oyuncu

Kimya Grubu, beş kıtada sahip olduğu 19 entegre tesisinin yanı sıra küresel dağıtım ağı ile geleceğin ürünleri olarak anılan PVC stabilizatörü, refraktör ile alümina üretiminde ve pazarlamasında küresel bir oyuncu olmayı 2018 yılında da sürdürmüştür.

2018 yılı hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara ve yoğun rekabete rağmen Almatis için başarılarla dolu bir yıl olmuş, dünya çapındaki pazar lideri konumu koruyan şirket, satış performansını 2017 yılına göre %13 oranında artırmıştır. Organik büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam eden Almatis, Asya pazarına yönelik olarak Almatis Singapore Pte Ltd. şirketini kurmuştur. 

2018 yılında Akdeniz Kimya, tek yerleşkedeki dünyanın en büyük PVC katkı malzemeleri üretim tesisinden 101 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, %75’lik pay ile yurt içi pazar liderliğini korumuştur. Akdeniz Kimya ve Chemson, dünya üzerindeki 5 kıtada yer alan toplam 7 üretim tesisiyle, küresel PVC stabilizatör pazarında %14’lük payla lider konumdadır.

OYAK Kimya Tarım Grubu şirketlerinden Hektaş, tarım ilaçları sektöründe 2018 yılında gösterdiği üstün performansla sektöründe ilk sıraya yerleşmiştir. Hektaş’ın dünya çapındaki gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları ile organomineral gübre pazarına girilmiş, bu sayede Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerle tanışması sağlanmıştır. Şirket, Tayland merkezli dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group (PCG) ile pet mama ürünleri için münhasır olarak Türkiye distribütörlüğüne ilişkin anlaşma imzalamıştır.

En büyük konut projesi

OYAK tarafından şu ana kadar tek seferde yapımı gerçekleştirilen ve üyelere tahsise sunulan en büyük konut projesi olan OYAK Göksupark’ın inşaat sürecine 2018 yılında devam edilmiş, yıl sonu itibarıyla proje kapsamında 1.175 adet konut satışı gerçekleştirilmiştir.

414 adet konut, 156 adet ofis ve 10 adet dükkânın yer aldığı İstanbul Maltepe Dragos projesi kapsamındaki çalışmalara 2019 yılında başlanması hedeflenmektedir.

Enerjide rekabet üstünlüğü

1.320 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3’ünü karşılayan İSKEN Termik Santrali’ni bünyesinde bulunduran OYAK, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir. OYAK Enerji’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Grup Şirketlerine yönelik enerji tedarik sürecinin başlaması önemli bir rekabet üstünlüğünü sağlamanın yanı sıra Grup sinerjisini de güçlendirmiştir.

Ödüllerle taçlanan başarı

OYAK Grup Şirketleri başarılı performanslarını bu yıl da çok sayıda ödülle taçlandırmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir, dünyanın saygın çelik araştırma şirketlerinden olan World Steel Dynamics’in dünyanın en iyi çelik üreticilerini seçtiği World-Class Steelmakers 2018 değerlendirmesinde 16’ncı sırada yer almıştır. 2012 yılından bu yana değerlendirmeye alınan Erdemir, bu listeye Türkiye’den giren ilk şirkettir.
- Erdemir’in Osmanlı Çileği’ni korumaya yönelik başlattığı “Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün” projesi, MediaCat dergisi tarafından düzenlenen Felis Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk/Finans-Ekonomi kategorilerinde iki ödüle layık görülmüştür. Aynı proje İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) düzenlediği Prida Ödülleri’nde ise Sürdürülebilirlik İletişimi ve Yerel Değerler İletişimi kategorilerinde iki ödülün sahibi olmuştur.
- Capital Dergisi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”, “‘En Çok Kâr Eden Şirketler’” kategorisinde Ereğli Demir Çelik ödüle layık görülmüştür.
- Felis Ödülleri’nde, Renault MAİS bir büyük ödül olmak üzere toplamda 14 Felis Ödülü ve 12 başarı ödülü sahibi olmuştur.
- Renault, bu yıl üçüncüsü düzenlenen A.C.E Awards’ta, üst üste üçüncü kez otomotiv kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilmiştir.
- Dacia ‘’Küçük Bütçeyle Büyük Başarı’’ kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi olmuştur.
- Dacia Duster lansmanı 1 Kristal, Renault ve Dacia’ya ait çeşitli projeler ise 3 gümüş ve 4 bronz ödül kazanmıştır.
- Renault, mobil pazarlamaya yönelik dünyada tek ödül olma özelliğini taşıyan ve Mobil Pazarlama Birliği (MMA) tarafından verilen Smarties ödüllerinde 6 ödüle layık görülmüştür.
- Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) düzenlediği ve sanayi kuruluşlarının ödüllendirildiği 2018 Yılı Çizgi Üstü Sektörel Performans Ödülleri’nde Kimya Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş Ödülü’ne layık görülmüştür.
- Uluslararası Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması’nda OMSAN Lojistik, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde 2018 yılında üst üste 9.kez “Yılın En İyi Taşıma İşleri Organizatörü” seçilmiştir.
- OMSAN Lojistik, 2018 yılı başında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı İzmit/Köseköy’den Mersin/Yenice’ye demiryoluyla otomobil taşıma projesiyle UTA Lojistik Dergisi organizasyonu ile gerçekleşen ödül süreci sonucunda ‘İnovasyon” kategorisinde Yılın Lojistikte En Başarılı Şirketi” ödülünü almaya hak kazanmıştır.
- OMSAN Lojistik, Kariyer.net tarafından her yıl İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında düzenlenen ve “başvuru adedi, adaya özel cevaplama oranı, ortalama cevaplama süresi ve Kariyer.net üzerinden işe alım sayısı kriterlerine göre yapılan değerlendirmelere göre verilen “İnsana Saygı Ödülü”ne son 6 yıldır layık görülmektedir.
- MAİS 2018 Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) Ödülleri kapsamında aşağıdaki ödülleri almıştır;
   - Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası
   - Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası
   - Yılın Gazete Uygulaması
   - Yılın Basın Lansmanı
- Ermaden, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Şirketimiz “En Çevreci İşletme” olarak seçilmiş ve ödül almıştır.
- Ermaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Sektör Ödülleri töreninde “En Güvenli Maden Firması” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Sorumlu ve sürdürülebilir anlayış

OYAK ve Grup Şirketleri, kârlılığın yanı sıra sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla da Türkiye’ye örnek olmaktadır. İSG ve sürdürülebilirlik konularının güçlü bir politika ışığında yürütülmesi ve politikaya uygun oluşturulan hedeflere göre yönetimi, stratejik bir öncelik olmaya devam etmiştir. Konuya ilişkin risklerin değerlendirilmesi, performansın izlenmesi, İSG ve sürdürülebilirlik konularındaki başarının ileriye taşınmasına yönelik çalışmalar sistematik olarak yönetilmekte, etkileşimde olunan tüm paydaşlara karşı sorumluluklar OYAK değerlerine paralel olarak yerine getirilmektedir.

Topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olan OYAK Grubu, “Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda” projesi ile çiftçileri geleceğe hazırlama, milli tarımı güçlendirme ve dünyayla rekabeti artırmayı hedeflemiştir. Proje kapsamında hazırlanan özel tır, 15 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıkarak Türkiye’nin 7 bölgesinde, 19 şehir ve 30 ilçede çiftçilerle buluşmuştur. Çiftçilere akıllı tarım tekniklerinin anlatıldığı tır ile toplam 5 bin 200 kilometre yol gidilerek 10 bine yakın çiftçiye ulaşılmıştır. 

Üyelere sunulan hizmetleri de her geçen gün geliştiren OYAK, hayata geçirdiği OYAK Sağlık Platformu ile üyelerine, çalışanlarına ve yakınlarına indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmuştur. 

Üye iletişim hizmetlerini de geliştiren OYAK, yenilenen Mobil Uygulama, Üye Bültenleri ve anketler aracılığıyla üyeleriyle daha yakın bir iletişim kurmuş, beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda memnuniyet düzeyini artırmaya devam etmiştir.

OYAK’ın başarısında en büyük pay çalışanlarındır. Çalışanlarını en değerli varlığı olarak gören OYAK; yönetici yetiştirme uygulamaları, performans değerlendirme sistemi ve Dijital İK gibi projelerle OYAK, insan kaynakları sistemlerini daha entegre yöneterek çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam etmiştir.

Sektör başkanlıklarının kurulması ile etkin bir yönetim yapısına kavuşulmuş, OYAK ve Grup Şirketlerine ait organizasyon yapılarının geliştirilmesi ve güncellenmesi ile insan kaynakları uygulamalarında standardizasyona gidilmiştir. Tüm şirketlerimizde maliyet kontrol çalışmaları sürekli hale getirilmiş ve önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.

58 yıllık köklü geçmişinin birikimiyle, deneyimli ve uzman çalışanlarıyla, her biri sektörlerinde dünya liderliğini hedefleyen iştirakleriyle, üyelerine sağlam bir gelecek sunmak, Türkiye’nin gücüne güç katmak için çalışan OYAK, üyelerinden aldığı güçle önümüzdeki dönemde de birlikte başarmanın gücüyle emin adımlarla büyümeye devam edecektir.

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM
Genel Müdür