Menü
ENGLISH

Maden Metalürji

Maden Metalürji

Demir - Çelik Sektörü

Demir, çelik sektörü sanayiinin lokomotif sektörlerinin başında gelmekte, birçok sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisi için stratejik önem oluşturmaktadır. Bu yüzden  sanayisi güçlü tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sanayisi için de çelik sektörünün kuvvetli varlığı şarttır. ABD öncülüğünde yıl boyu gündemde kalan, ticaret savaşları başta olmak üzere küresel ekonomik potansiyeli sınırlayan birçok risk faktörünün ön plana çıkmasıyla çelik sektöründe de zorlu koşulların hakim olduğu bir yıl geride kalmıştır.

Metal işkolu içinde ana sanayiyi oluşturan demir-çelik sektörü, inşaattan otomotive, savunmadan elektroniğe kadar birçok sektöre girdi sağladığı için sanayinin lokomotif sektörü niteliğini taşımaktadır.

2019 yılında, dünya çelik üretim ve tüketiminin yarısını oluşturan Çin öncülüğünde global çelik üretim ve tüketiminde %3,4 seviyesinde artış yaşanmıştır. Sağlanan teşviklerle iç talep kaynaklı büyüyen Çin ekonomisinde, çelik üretim ve tüketimi %10 seviyesinde artmıştır. Çin hariç dünyanın geri kalanında ise sektördeki korumacılığın tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bir yılda, hem üretim hem de tüketimde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %2 oranında gerileme yaşanmıştır.

2019 yılında Türkiye çelik tüketimi bir önceki yıla kıyasla %15 daralmayla 26 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılında devam eden iç talep daralması ve artan korumacılık önlemlerine bağlı olarak zorlaşan ihracat koşulları nedeniyle Türkiye çelik üretiminde %10 oranında düşüş yaşanmıştır. Türkiye, 33,7 milyon ton olarak gerçekleşen üretim miktarıyla dünyanın ilk 10 çelik üretici ülkesi arasında 8. sıradaki yerini korumuştur.

OYAK Maden Metalürji; Erdemir, İsdemir, Ermaden, Ersem, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya, Erdemir Asya Pasifik, Erdemir Enerji ve İlgaz şirketlerinden oluşmakta olup yaklaşık 12.000 çalışanıyla Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan sektör kuruluşları arasında yer almaktadır. OYAK Maden Metalürji, 2019 yılında Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %26’sını tek başına gerçekleştirmiştir.

Erdemir, Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticisidir. İsdemir, uluslararası kalite standartlarında sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler ve uzun ürünler (kütük ve kangal) üretmektedir. Şirket, sıcak haddeleme kapasitesiyle aynı anda uzun ve yassı ürün imal eden tek entegre çelik üreticisi konumundadır. Her iki şirketin de payları Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Erdemir Maden, sahip olduğu maden sahalarında pelet, ara ürün, pelet keki, manyetit, parça ve toz demir cevheri üretimi gerçekleştirmektedir. Şirket, Sivas Divriği’de bulunan konsantrasyon ve pelet tesislerinin yanı sıra 9 adet demir, 1 adet kömür ve 1 adet manganez sahası olmak üzere toplam 11 maden sahası ile Türkiye’nin en büyük demir madeni sahibi ve üreticisidir.  

Ersem’in Gebze, Ereğli, İskenderun ve Manisa tesisleri, yıllık toplam 1,95 milyon ton dilme ve boy kesme kapasiteyle otomotiv, beyaz eşya, panel-radyatör, ambalaj, elektronik, makina imalatı, boru-profil, ısıtma-soğutma, tarım, dağıtım gibi pek çok sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılamaktadır.

Erdemir Mühendislik, OYAK Maden Metalürji yatırım projelerinde; fizibilite çalışmalarından tesisin devreye alınmasına kadar geçen süreçte proje yönetimi, tasarım, satın alma, sözleşme yönetimi ve süpervizörlük hizmeti sunmaktadır.

Erdemir Romanya tüm elektro-teknik uygulama, elektrikli motor, güç transformatörü ve jeneratör imalat endüstrilerinin ana girdisi olan taneciği yönlendirilmemiş elektrik çeliği üretmektedir.

OYAK Maden Metalürji;

  • Türkiye’nin tek entegre yassı çelik üreticisi ve sektörün değişmez lideridir.
  • 2019 yılında OYAK Maden Metalürji 8.608 bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %26’sını tek başına gerçekleştirmiştir.
  • 504 bin ton yassı ürün ve 219 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 1.723 bin ton nihai mamul ihraç etmiştir.
  • 2019 yılı verileri esas alınarak hazırlanan 2020 İSO 500 listesinde üretimden satışlar kriterine göre İsdemir 8., Erdemir 10., Ersem 69. ve Ermaden 168. sırada yer almıştır.
Maden Metalürji Şirketleri