Menü
ENGLISH

Kimya Tarım

Kimya Tarım

PVC-Stabilizatör Sektörü

Dünyada en fazla kullanılan termoplastik türlerinden biri Polivinil klorür’dür (PVC). PVC özellik itibarıyla katkı maddeleri olmadan nihai ürün haline dönüştürülemeyen bir malzemedir. PVC’nin işlenebilmesi için gerekli olan en önemli girdilerin başında stabilizatör gelmektedir. Bu tür katkı maddeleri, PVC bazlı ürünlerin imalatında belirleyici rol oynayarak renk tutarlılığı, mukavemet ve yüzey pürüzsüzlüğü gibi önemli özellikler kazandırmakta ve ürünlerin ideal şartlarda işlenebilmesini sağlamaktadır.

Dünyada yılda yaklaşık 45 milyon ton PVC tüketilmekte olup, buna bağlı tahmini stabilizatör pazarı 1,2 milyon ton civarındadır. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 750 bin ton civarında PVC tüketilmekte, bu miktarda PVC üretimi için yaklaşık 26 bin ton stabilizatör kullanılması gerekmektedir.

OYAK ve grup şirketleri, bünyesindeki Akdeniz Kimya ve Chemson Grubu şirketleriyle PVC sanayiinin vazgeçilmez girdilerinin başında gelen stabilizatör ve diğer katkı maddeleri üretimi konusunda global bazda en büyük üretici ve pazar payı sahibidir. Grubun ürettiği katkı maddeleri; yapı, inşaat, elektrik-elektronik ve otomotiv gibi birçok farklı endüstriyel alanda ortaya çıkan nihai ürünlerin imalatında kullanılmaktadır. Söz konusu sektörlerde yer alan PVC bazlı sert pencere ve yapı profilleri, boru, kablo, yüzey kaplamaları gibi ürünlerin katkı maddesi olan stabilizatörlerin üretimi Grup Şirketlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Akdeniz Kimya, yıllık 230 bin ton toplam üretim kapasitesiyle kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara hammaddelerinin birçoğunu kendi bünyesinde üretebilen, ve aynı zamanda akrilik bazlı PVC katkı malzemelerini de üreten, dünyanın nadir entegre kuruluşlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’deki stabilizatör tüketiminin karşılanmasında lider konumunda olan Akdeniz Kimya, aynı zamanda 5 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Grup şirketlerinin aynı alanda faaliyet gösteren bir diğer şirketi Avusturya merkezli Chemson Grubu da yıllık 170 bin tondan fazla üretim kapasitesi ve 5 kıtaya yayılan üretim tesisleriyle dünya ölçeğinde en önemli oyunculardan biridir.

Özellikli Alümina Sektörü

Alüminyum metali üretiminde ana hammadde olarak kullanılan alüminanın, bir dizi ilave rafinerasyon işlemine tabi tutulması neticesinde metalik olmayan da pek çok sektörde uygulamaları olan özellikli alumina ortaya çıkmaktadır. Hammadde olarak kullanıldığı ürünlere ısı direnci, mekanik stabilite, elektriksel yalıtım ve aşınma direnci gibi ek özellikler sağlayan özellikli alümina, birçok sektörde ve üretim prosesinde kritik öneme sahip bir hammaddedir. Özellikli alüminanın başlıca kullanım uygulamaları refrakter üretimi, seramik ve cilalama sanayiinde görülmektedir.

OYAK grup şirketlerinin içerisinde yer alan ve sektörde global bir oyuncu olan Almatis Grubu, faaliyet gösterilen sektörde açık ara dünya lideri konumundadır.

Bitki Koruma ve Hayvan Sağlığı İlaçları Sektörü

TÜİK verilerine göre, Türkiye bitkisel ve hayvansal üretim değerleri (toplam tarımsal üretim) 2017 yılında sırasıyla 135 milyar TL ile 188 milyar TL olup, toplam 323 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK’ın bitki ve hayvan sağlığı koruma ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketi HEKTAŞ, 250’yi aşkın bitki koruma ve bitki beslemeyle 30’a yakın hayvan sağlığı ilacı ve yem katkı ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmaktadır. HEKTAŞ aynı zamanda dünya bitki koruma ürünleri sektörünün önde gelen bazı firmalarının Türkiye distribütörüdür. Sektörün öncü kuruluşlarından olan şirket, sektörde her zaman ilk 3 firma arasında yer bulmaktadır. HEKTAŞ 2016 yıl sonu verilerine göre hazırlanan İSO İkinci 500 Listesi’nde 213. sırada yer almıştır.

Kimya Tarım Grup Şirketleri