Menü
ENGLISH

Finans

Finans

Bankacılık Sektörü (Almanya)

Avrupa Birliği finans sektörü içerisindeki en büyük pay, Fransa ile birlikte Alman bankacılık sektörüne aittir. Ülkenin Avrupa Birliği’nde yer alması nedeniyle, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar bankacılık sektörüne yön veren başlıca unsurlar olmaktadır. 2008 krizinden sonra, Avrupa Merkez Bankası’nın bazı Euro bölgesi ülkelerinin ekonomilerini canlandırmak amacıyla 2012 yılında uygulamaya koyduğu genişlemeci para politikasının etkisiyle süren düşük faiz ortamı, Alman bankalarının, ülkenin güvenli liman statüsünü de kullanarak yurt içi ve uluslararası finansmana ulaşmalarını sağlamaktadır.

Alman Bankalar Birliği üyesi olan grup şirketimiz OYAK ANKER Bank GmbH, Alman bankacılık sektöründe kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.

Aracı Kurumlar Sektörü

Türkiye’de aracılık faaliyetleri, ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış aracı kurumlar tarafından yürütülmektedir.

2019 yılının ilk 9 ayında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi 2,8 trilyon TL, kaldıraçlı işlem hacmi 5,8 trilyon TL, vadeli işlem hacmi 2 trilyon TL, SGMK (Kesin-Repo) işlem hacmi 7,8 trilyon TL, 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla aracı kurumların toplam varlıkları 28 milyar TL, öz kaynakları 7 milyar TL, toplam sektör dönem net karı 1,25 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

OYAK’ın bu sektörde faaliyet gösteren şirketi OYAK Yatırım, sayıları her geçen gün artan müşterilerine ait portföy büyüklüğüyle sektörde önemli bir yere sahip olup yabancı kurumsal müşteriler tarafından da tercih edilen bir aracı kurum konumundadır.

Finans Şirketleri