Menü
ENGLISH

Enerji

Enerji

Akaryakıt Sektörü

2019 yılında değişkenlik gösteren ham petrol fiyatı, ortalamada 64,3 ABD Doları/varil ile 2018 yılından %9 düşük olarak gerçekleşmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre, Türkiye’de petrol ürünleri tüketimi, bir önceki yıla göre %2,2 oranında artış göstererek 29,9 milyon ton olmuştur. Yıllık tüketimin büyük kısmını %0,4 azalarak 24,9 milyon ton seviyesine gerileyen motorin oluşturmuştur. Benzin tüketimi %3,2 artarak 2,4 milyon tona çıkmıştır.

Türkiye, LPG’nin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerden biridir. Ülkemizde tüketilen LPG’nin yaklaşık %25’i yurt içindeki rafinerilerde üretilmekte, geri kalan kısmı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2019 yılı Aralık ayı EPDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam LPG talebinin dağılımı %80 otogaz, %18 tüpgaz ve %2 dökmegaz şeklinde gerçekleşmiştir.

EPDK’nın 2019 yılı Aralık ayı dağıtıcı lisansı sahipleri verilerine göre, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. %4,95’lik pazar payı ile 5.sırada, Milan Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise %1,19’luk pazar payı ile 11. sırada yer almaktadır.

2020 yılı içinde OYAK Enerji Şirketlerine, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen, Türkiye genelinde 900’ü aşkın istasyon ağına sahip, akaryakıt ve otogaz sektörünün güçlü oyuncularından Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (Total İstasyonları - MOIL) ile 60 yıldır Türkiye’nin 81 ilinde ve 950’yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökme gaz ve toptan satış segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz katılmıştır.

OYAK, Ağustos 2020 itibarıyla TOTAL ve MOIL markalarını koruyarak, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ticari unvanı altında bu markalara ait tüm operasyonları birleştirme kararı almış, yapılan işlemle verimlik ve sinerjinin artırılması hedeflenmiştir.

Tüpgaz ve otogaz pazarında sektörün en önemli oyuncularından olan Milangaz; 5 deniz terminali, 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz ve yaklaşık 1.200 tüp gaz bayii ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağlarından birine sahiptir.

Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü

2019 yılına ilişkin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından açıklanan elektrik enerjisi sektörü verileri incelendiğinde toplam elektrik tüketiminin bir önceki yıl ile benzer seviyesini koruyarak 300,2 milyar kWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı sonunda Türkiye’deki lisanslı ve lisansız üretim toplam kurulu gücü 91.352 MW’a ulaşmış, 2018 yılına göre kurulu güçteki artış %3,2 olmuştur.

2019 yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen kurulu güç artışı 2.826 MW’dir. Termik kurulu güçte 907 MW, hidrolik kurulu güçte 203 MW, jeotermal kurulu güçte 255 MW, güneş santralleri kurulu gücünde 919 MW, rüzgâr santralleri kurulu gücünde ise 542 MW artış yaşanmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla, lisanssız elektrik santrallerinin toplam kurulu gücü %17 artarak 6.309 MW’a ulaşmıştır.

2019 yılında, toplam elektrik enerjisi üretimi içerisinde doğal gaz santralleri %19, hidroelektrik santralleri %31, ithal kömür santralleri %21, linyit santralleri %16 ve diğer santraller %13 paya sahiptir.

OYAK’ın elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden İSKEN, bu sektörde ülkemizdeki en büyük uluslararası yatırımlardan biri olmasının yanı sıra ülkemizin en büyük termik santrallerinden biridir.

Tedarik Lisansı sahibi OYAK Enerji, piyasada toptan ve perakende elektrik enerjisi tedariki alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren öncelikle OYAK Şirketleri olmak üzere elektrik tedarik faaliyetlerine başlamış olup 2019 yılında yapılan geliştirmeler sonrası faaliyetlerini sürdürmektedir.  

OYAK Enerji,

  • Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden birine sahiptir. İSKEN Sugözü Enerji Santrali İskenderun Sugözü mevkiinde yer almakta olup toplam 1.308 MW kurulu net elektrik üretim kapasitesi ile Türkiye toplam elektrik ihtiyacının %3’ünü karşılamaktadır.
  • İSKEN, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında çevreye duyarlı enerji üretme temel ilkesi ve “Enerji Yönetimi” yaklaşımı ile toptan ve perakende elektrik pazarında müşterilere elektrik enerjisi tedariki ve ilgili diğer elektrik piyasası hizmetlerini sunmaktadır.
Enerji Şirketleri